Auretjernsbekken - Sørsetraveien

Løypenr:

751

Lengde:

2,6 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

28.03.2024

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole

Maskinpreparert løype med to klassiske spor. Kalles også «Pensjonisten». Fra løypekrysset ved Auretjernsbekken går løypa nordover i bred og fin trasé. En god del stigning midtveis før det blir flatere frem mot Sørsetraveien.

Noen hundre meter før løypa ender i Sørsetraveien passerer den ca. 100 meter vest for der Hoho-hytta stod.

Fra Sørsetraveien er det naturlige valget videre å fortsette løype 309 mot Bureheim og Torgetjern, så sant den er preparert. Den starter noen titalls meter nord for der du kom ut på veien. Du kan også ta løype 953 til Kleivstua ved å følge Sørsetraveien noen hundre meter nordover før det blir maskinpreparert løype frem til lysløypetraseen. Et siste alternativ er å gå 1,5 km sydover langs veien (brøytet) til Sørsetra hvorfra det går flere løyper.

Flotte forhold for å rette løyper

Foto: Morten Synstelien, 14.12.2019

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 4,7 km 27.03.2024 Klassisk og fristil
Kleivstua - Sørsetraveien 2,3 km 27.03.2024 Klassisk og fristil
Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 7,7 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 6,2 km 06.04.2024 Klassisk
Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 1,7 km 27.03.2018 Scooter

Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua

Lengde

4,7 km

Sist preparert

27.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Kleivstua - Sørsetraveien

Lengde

2,3 km

Sist preparert

27.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa)

Lengde

7,7 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa)

Lengde

6,2 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern

Lengde

1,7 km

Sist preparert

27.03.2018

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Auretjernsbekken 342 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Hoho 400 Krigsminne Krokskogen - Hole
Sørsetraveien 385 Vei Krokskogen - Hole

Auretjernsbekken

Moh

342 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Hoho

Moh

400 m

Type

Krigsminne

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetraveien

Moh

385 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere