Auretjernsbekken

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

342
Bekk i Hole kommune, en drøy km sørøst for Sørsetra. Den har sitt utspring fra Auretjern, og ender i Isielva. Skogsbilveien gjennom Djupdalen (fra Høymyr) ender i nord ved Auretjernsbekken. Her møtes også Djupdalsløypa og Toresplassløypa. Det er en bro over bekken på dette stedet.

Blåstien fra Toresplassen til Kneikaseter går også over bekken.
Silkeføre

Foto: Olav Harlem, 28.12.2012

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 4,7 km 17.04.2021 Klassisk og fristil
Auretjernsbekken - Sørsetra 1,7 km 13.04.2021 Klassisk og fristil
Auretjernsbekken - Sørsetraveien 2,6 km 14.04.2021 Klassisk og fristil
Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 7,7 km 17.04.2021 Klassisk og fristil
Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 6,2 km 13.04.2021 Klassisk og fristil

Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua

Lengde

4,7 km

Sist preparert

17.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Auretjernsbekken - Sørsetra

Lengde

1,7 km

Sist preparert

13.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Auretjernsbekken - Sørsetraveien

Lengde

2,6 km

Sist preparert

14.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa)

Lengde

7,7 km

Sist preparert

17.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa)

Lengde

6,2 km

Sist preparert

13.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Auretjern 372 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Kneikasetra 408 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Sørsetra 420 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole
Sørsetraveien 385 Vei Krokskogen - Hole
Djupdalen 268 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Auretjern

Moh

372 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kneikasetra

Moh

408 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetra

Moh

420 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetraveien

Moh

385 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Djupdalen

Moh

268 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere