Auretjernsbekken

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

342
Bekk i Hole kommune, en drøy km sørøst for Sørsetra. Den har sitt utspring fra Auretjern, og ender i Isielva. Skogsbilveien gjennom Djupdalen (fra Høymyr) ender i nord ved Auretjernsbekken. Her møtes også Djupdalsløypa og Toresplassløypa. Det er en bro over bekken på dette stedet.

Blåstien fra Toresplassen til Kneikaseter går også over bekken.
Silkeføre og julestemning
Foto: Olav Harlem, 28.12.2012

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Auretjern 372 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Kneikasetra 408 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Sørsetra 420 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole
Sørsetraveien 385 Vei Krokskogen - Hole
Djupdalen 268 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Auretjern

Moh

372 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kneikasetra

Moh

408 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetra

Moh

420 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetraveien

Moh

385 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Djupdalen

Moh

268 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 4,7 km 27.03.2024 Klassisk og fristil
Auretjernsbekken - Sørsetra 1,7 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Auretjernsbekken - Sørsetraveien 2,6 km 28.03.2024 Klassisk og fristil
Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 7,7 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 6,2 km 06.04.2024 Klassisk

Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua

Lengde 4,7 km Sist preparert 27.03.2024 Gå til løype

Auretjernsbekken - Sørsetra

Lengde 1,7 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Auretjernsbekken - Sørsetraveien

Lengde 2,6 km Sist preparert 28.03.2024 Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa)

Lengde 7,7 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa)

Lengde 6,2 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Samarbeidspartnere