Megatur fra nord

Tåken

Foto: Erik Unneberg, 03.10.2007

Turinformasjon

Lengde:

173,2 km

Område:

Hadelandsåsene

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Langt mot nord - og langt mot sør. Avstanden er stor mellom ytterpunktene. Du skal sykle gjennom Hadelandsåsene, Romeriksåsene, Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka og Kjekstadmarka.

Du kan ta toget til start, og toget hjem igjen etter turen. Spikkestad har hyppigere avganger enn Bleiken, så forhåpentligvis slipper du å vente så altfor lenge.

Beskrivelser av de enkelte delene av turen ser du nedenfor. Men i stikkordsform skal du altså innom bl.a. Åstjern, Lygna, Sagvollen, Grua, Mylla, Tverrsjøstallen, Store Sinnera, Mosjøen, Ringkollen, Damtjern, Kleivstua, Sollihøgda, Skoglund, Furuholmen, Store Sandungen, Solli gård og Liertoppen.

Du skal krysse Riksvei 4, E16 og E18, du skal sykle på grusvei, trillesti og asfalt. Variasjonen er stor både når det gjelder selve traséen du følger, og den naturen som omgir deg på denne turen gjennom store deler av Oslomarka.

Trenger du mat og/eller overnatting, er Lygna og Kleivstua sikre alternativer. Ellers går turen utenom de kjente Marka-stuene, så det er nok best å lage en temmelig solid nistepakke…

God tur!

Samarbeidspartnere