Megatur fra nord

Tåken har lettet fra Damtjern

Foto: Erik Unneberg, 03.10.2007

Turinformasjon

Lengde:

173,2 km

Område:

Hadelandsåsene

Beskrivelse

Langt mot nord - og langt mot sør. Avstanden er stor mellom ytterpunktene. Du skal sykle gjennom Hadelandsåsene, Romeriksåsene, Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka og Kjekstadmarka.

Du kan ta toget til start, og toget hjem igjen etter turen. Spikkestad har hyppigere avganger enn Bleiken, så forhåpentligvis slipper du å vente så altfor lenge.

Beskrivelser av de enkelte delene av turen ser du nedenfor. Men i stikkordsform skal du altså innom bl.a. Åstjern, Lygna, Sagvollen, Grua, Mylla, Tverrsjøstallen, Store Sinnera, Mosjøen, Ringkollen, Damtjern, Kleivstua, Sollihøgda, Skoglund, Furuholmen, Store Sandungen, Solli gård og Liertoppen.

Du skal krysse Riksvei 4, E16 og E18, du skal sykle på grusvei, trillesti og asfalt. Variasjonen er stor både når det gjelder selve traséen du følger, og den naturen som omgir deg på denne turen gjennom store deler av Oslomarka.

Trenger du mat og/eller overnatting, er Lygna og Kleivstua sikre alternativer. Ellers går turen utenom de kjente Marka-stuene, så det er nok best å lage en temmelig solid nistepakke…

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Bleiken - Åstjern Bleiken Åstjern 9,1 km
Lygna - Åstjern Åstjern Lygna 8,7 km
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Lygna Badstuvegen 3,7 km
Badstuvegen (Skjerva) - Svera Badstuvegen Svera 5 km
Svera - Ullvildsdalen Svera Ullvildsdalen 4 km
Ullvildsdalen - Sagvollen Ullvildsdalen Sagvollen 4 km
Skjerva - Sagvollen Sagvollen Skjerva 9,9 km
Brovoll - Avalsjøen - Skjerva Skjerva Brovoll utfartsparkering 11,8 km
Grua - Brovoll Brovoll utfartsparkering Grua 11 km
Grua - Mylla Grua Mylla 5 km
Mylla - Trantjern [på veien] Mylla Trantjern 4,8 km
Trantjern - Kalvedalen Trantjern Kalvedalen 3,7 km
Tverrsjøstallen - Kalvedalen Kalvedalen Tverrsjøstallen 2 km
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen Tverrsjøstallen Ringkollen 13,5 km
Ringkollen - Jaklefoss Ringkollen Jaklefoss 3,4 km
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern Jaklefoss Damtjern 5,1 km
Damtjern - Fjellseterbommen Damtjern Fjellseterbommen 6,4 km
Fjellsetra - Fjellseterbommen Fjellseterbommen Fjellsetra 2,4 km
Fjellstadhytta - Fjellsetra Fjellsetra Fjellstadhytta 1,3 km
Kleivstua - Fjellstadhytta Fjellstadhytta Kleivstua 5,4 km
Sørsetra - Kleivstua Kleivstua Sørsetra 3,5 km
Sollihøgda - Sørsetra Sørsetra Sollihøgda 6,8 km
Skoglund - Sollihøgda Sollihøgda Skoglund 3,2 km
Skoglund - Svartvann Skoglund Svartvann 4 km
Svartvann - Grønland Svartvann Grønland 2,3 km
Furuholmen - Grønland Grønland Furuholmen 4,9 km
Furuholmen - Store Sandungen Furuholmen Store Sandungen 3,4 km
Solli gård - Store Sandungen Store Sandungen Solli gård 6,6 km
Kraft - Solli gård Solli gård Kraft 5 km
Gjellebekk - Kraft Kraft Gjellebekk 3,4 km
Gjellebekk - Heggsjø Gjellebekk Heggsjø 3,2 km
Spikkestad - Heggsjø Heggsjø Spikkestad 6,3 km

Bleiken - Åstjern

Fra

Bleiken

Til

Åstjern

Lengde

9,1 km

Gå til rute

Lygna - Åstjern

Fra

Åstjern

Til

Lygna

Lengde

8,7 km

Gå til rute

Lygna - Lygnalia - Badstuvegen

Fra

Lygna

Til

Badstuvegen

Lengde

3,7 km

Gå til rute

Badstuvegen (Skjerva) - Svera

Fra

Badstuvegen

Til

Svera

Lengde

5 km

Gå til rute

Svera - Ullvildsdalen

Fra

Svera

Til

Ullvildsdalen

Lengde

4 km

Gå til rute

Ullvildsdalen - Sagvollen

Fra

Ullvildsdalen

Til

Sagvollen

Lengde

4 km

Gå til rute

Skjerva - Sagvollen

Fra

Sagvollen

Til

Skjerva

Lengde

9,9 km

Gå til rute

Brovoll - Avalsjøen - Skjerva

Fra

Skjerva

Til

Brovoll utfartsparkering

Lengde

11,8 km

Gå til rute

Grua - Brovoll

Fra

Brovoll utfartsparkering

Til

Grua

Lengde

11 km

Gå til rute

Grua - Mylla

Fra

Grua

Til

Mylla

Lengde

5 km

Gå til rute

Mylla - Trantjern [på veien]

Fra

Mylla

Til

Trantjern

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Trantjern - Kalvedalen

Fra

Trantjern

Til

Kalvedalen

Lengde

3,7 km

Gå til rute

Tverrsjøstallen - Kalvedalen

Fra

Kalvedalen

Til

Tverrsjøstallen

Lengde

2 km

Gå til rute

Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen

Fra

Tverrsjøstallen

Til

Ringkollen

Lengde

13,5 km

Gå til rute

Ringkollen - Jaklefoss

Fra

Ringkollen

Til

Jaklefoss

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Jaklefoss - Purvollen - Damtjern

Fra

Jaklefoss

Til

Damtjern

Lengde

5,1 km

Gå til rute

Damtjern - Fjellseterbommen

Fra

Damtjern

Til

Fjellseterbommen

Lengde

6,4 km

Gå til rute

Fjellsetra - Fjellseterbommen

Fra

Fjellseterbommen

Til

Fjellsetra

Lengde

2,4 km

Gå til rute

Fjellstadhytta - Fjellsetra

Fra

Fjellsetra

Til

Fjellstadhytta

Lengde

1,3 km

Gå til rute

Kleivstua - Fjellstadhytta

Fra

Fjellstadhytta

Til

Kleivstua

Lengde

5,4 km

Gå til rute

Sørsetra - Kleivstua

Fra

Kleivstua

Til

Sørsetra

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Sollihøgda - Sørsetra

Fra

Sørsetra

Til

Sollihøgda

Lengde

6,8 km

Gå til rute

Skoglund - Sollihøgda

Fra

Sollihøgda

Til

Skoglund

Lengde

3,2 km

Gå til rute

Skoglund - Svartvann

Fra

Skoglund

Til

Svartvann

Lengde

4 km

Gå til rute

Svartvann - Grønland

Fra

Svartvann

Til

Grønland

Lengde

2,3 km

Gå til rute

Furuholmen - Grønland

Fra

Grønland

Til

Furuholmen

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Furuholmen - Store Sandungen

Fra

Furuholmen

Til

Store Sandungen

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Solli gård - Store Sandungen

Fra

Store Sandungen

Til

Solli gård

Lengde

6,6 km

Gå til rute

Kraft - Solli gård

Fra

Solli gård

Til

Kraft

Lengde

5 km

Gå til rute

Gjellebekk - Kraft

Fra

Kraft

Til

Gjellebekk

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Gjellebekk - Heggsjø

Fra

Gjellebekk

Til

Heggsjø

Lengde

3,2 km

Gå til rute

Spikkestad - Heggsjø

Fra

Heggsjø

Til

Spikkestad

Lengde

6,3 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere