Bleiken - Åstjern

Rutenr:

300

Lengde:

9,1 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Vi krysser Gjøvikbanen på Bleiken stasjon. Nyt utsikten! Etter en kilometer på Hennungvegen krysser vi en liten dal og herfra er det jevn stigning. Øverst i bakken (ved hytte på høgre side) er det et fint utsiktspunkt vestover.

Vi sykler videre gjennom bebyggelse og kommer til et privat sagbruk (3,8 km fra start). Her går det en skogsbilveg østover til Åstjernvegen (rute 290 til Åstjern). Vi fortsetter vegen rett fram og passerer Hennung gamle skole som i dag er grendehus. I huset ved siden av var det butikk fram til 1960-åra. Like etter tar Bølhauggutua ned til Hennung stasjon. Her går rute 290 videre gjennom Sytjernsdalen og Sandbekkdalen til Trevatn stasjon. Vi har nå lagt bak oss halve strekningen til Åstjern.

Vi sykler rett fram og har fin utsikt over grenda Hennung. I nordenden av grenda stopper offentlig veg, og allmenningsvegen tar over. Vi sykler denne ca. 400 meter til vegkryss. Vegen rett fram går nordover til Sønstebygrenda (rute 288). Men vi tar til høgre her (skiltet Åstjern). Vegen går først sørover for så å svinge østover (hold til venstre i kryss). Vi sykler rett fram i neste, og kommer opp til Korshaugmyrene. Vi har Korshaugen på høgre side. På toppen av bakkene har vi bak oss en stigning på ca. 110 høydemeter på rundt 2,5 kilometer. Straks er vi framme ved vegkrysset til Åstjern (skiltet).

Vegen til venstre fører ned til Einafjorden og Einavoll (rute 291). Vi tar til høyre, krysser Eggeelva (bekken ut fra Åstjernet) og ser snart Åstjern inn til venstre.

Vi startet 350 meter over havet og er nå kommet opp i 575 meters høyde. Her har vi to alternative sykkelruter videre. Vi kan fortsette mot Lygna på Elkensætervegen i rute 302 (da tar vi først traktorvegen som går opp til Vatningsbakken i Kjølvegen) -eller vi kan velge Åstjernvegen, som går sørover til Jølsen (rute 296).
Med hest og vogn på Åstjern
Foto: Rune Resset, 01.08.2008

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Åstjern - Sønstebygrenda 10,5 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Lygna - Åstjern 8,7 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Brandbu - Bleiken 5,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Røykenvik - Bleiken 7,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene

Åstjern - Sønstebygrenda

Lengde 10,5 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Lygna - Åstjern

Lengde 8,7 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Brandbu - Bleiken

Lengde 5,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Røykenvik - Bleiken

Lengde 7,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Bleiken 350 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene

Bleiken

Moh

350 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Blokkhusrunden 11,4 km Skitur Åstjern - Åstjern
Elkensæterrunden 13 km Skitur Åstjern - Åstjern
Fra byen til Hadeland 104,5 km Sykkeltur Kjelsås - Bleiken
Panoramaløypa 8,9 km Skitur Åstjern - Åstjern
Rundt Kvitingen fra Åstjern 49 km Sykkeltur Åstjern - Åstjern

Blokkhusrunden

Lengde

11,4 km

Turtype

Skitur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Elkensæterrunden

Lengde

13 km

Turtype

Skitur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Fra byen til Hadeland

Lengde

104,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kjelsås

Til

Bleiken

Gå til turen

Panoramaløypa

Lengde

8,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Rundt Kvitingen fra Åstjern

Lengde

49 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Samarbeidspartnere