Skjerva - Sagvollen

Rutenr:

313

Lengde:

9,9 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Skogsbilvei/turvei
Ruta starter ved Skjervetråkket, nord på Skjerva, og følger skogsbilvegen nordover langs Våja. Skjerveknatten ruver oppe til venstre. Vi passerer et par småbruk og Løkensætra i nordenden av Våja. Vi svinger så østover og krysser høgspentlinja. Her er en trivelig rasteplass. Det går blåmerket sommersti østover til Gullensætra.

Ruta fortsetter til vegkryss hvor vegen går til venstre, nordover mot Sagvollen, opp bakkene, rett fram i vegkryss (her går rute rute 841 til høgre mot Høvra), til Storåbrenna. Herfra flatt åpent terreng langs Kalven til Sagvollen.

Her kan vi velge mellom ruter i tre retninger. Rute 311 går vestover til Ullvildsalen. Rute 312 går videre mot nord, Risbakken, mens rute 317 går mot øst, langs nordsida av Vassbråa og til Øyangen (om Abborputthytta).
Sagvollen ved Vassbråa

Foto: Amund Rasten, 27.06.2007

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Skjerva - Høvra 8 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Maura - Skjerva 23,4 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen 18,9 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Ullvildsdalen - Sagvollen 4 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei

Skjerva - Høvra

Lengde

8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Maura - Skjerva

Lengde

23,4 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen

Lengde

18,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Ullvildsdalen - Sagvollen

Lengde

4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sagvollen 550 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Skjerva 430 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Sagvollen

Moh

550 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Skjerva

Moh

430 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere