Skjerva - Sagvollen

Rutenr:

313

Lengde:

9,9 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Skogsbilvei/turvei
Ruta starter ved Skjervetråkket, nord på Skjerva, og følger skogsbilvegen nordover langs Våja. Skjerveknatten ruver oppe til venstre. Vi passerer et par småbruk og Løkensætra i nordenden av Våja. Vi svinger så østover og krysser høgspentlinja. Her er en trivelig rasteplass. Det går blåmerket sommersti østover til Gullensætra.

Ruta fortsetter til vegkryss hvor vegen går til venstre, nordover mot Sagvollen, opp bakkene, rett fram i vegkryss (her går rute rute 841 til høgre mot Høvra), til Storåbrenna. Herfra flatt åpent terreng langs Kalven til Sagvollen.

Her kan vi velge mellom ruter i tre retninger. Rute 311 går vestover til Ullvildsalen. Rute 312 går videre mot nord, Risbakken, mens rute 317 går mot øst, langs nordsida av Vassbråa og til Øyangen (om Abborputthytta).
Sagvollen

Foto: Amund Rasten, 27.06.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sagvollen 550 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Skjerva 430 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Sagvollen

Moh

550 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Skjerva

Moh

430 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere