Ullvildsdalen - Sagvollen

Rutenr:

311

Lengde:

4 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Skogsbilvei/turvei
Ruta starter ved parkeringsplassen i Ullvildsdalen og går på skogsbilveg, Sagvollvegen, østover. Vegen dreier snart sørøstover og vi får en traktorveg på venstre side. Denne går opp til øvre Framstadsætra, en fin plass hvor det er beitedyr om sommeren. Det går blåmerket sti videre til Framstadsæterfjellet (793 moh.). Vi sykler videre og kommer snart til nytt vegkryss. Skogsvegen til høgre går forbi Sjosætra og Grunntjernet, på østsida av Brandhaugen, og ned til Våja.

Men vi sykler rett fram og kommer snart til et gammel seterhus (se bilde nr. 9173) som Allmenningen holder ved like. Ruta går på nordsida av Stråtjerna og Steinsjøen. Vi kommer fram til vegkrysset "Bingen" og er nå på Sagvollen, et hytteområde som ligger fint til ved vestenden av Vassbråa. Her ligger også Sagvollstallen og Kjørestua på Sagvollen, ubetjent DNT-hytte som drives av Hadeland Turlag.

Nå har vi ikke mindre enn fire valgmuligheter. Vi begynner med Risbakken i nord (rute 312), fortsetter med Øyangen i øst (rute 317 om Abborputthytta eller rute 841 til Høvra, som utgjør første del av den traseen mot Øyangen) - og endelig har vi Skjerva i sør, dit vi kommer i rute 313.
Badeplassen ved Sagvollen

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 29.07.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Skjerva - Sagvollen 9,9 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei
Svera - Ullvildsdalen 4 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen 18,9 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Gran - Ullvildsdalen 7,4 km Hadelandsåsene Offentlig vei

Skjerva - Sagvollen

Lengde

9,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Svera - Ullvildsdalen

Lengde

4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen

Lengde

18,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Gran - Ullvildsdalen

Lengde

7,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sagvollen 550 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Ullvildsdalen 575 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Sagvollen

Moh

550 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Ullvildsdalen

Moh

575 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere