Lygna - Bustevollen - Risbakken

Rutenr:

305

Lengde:

12 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Ruta starter fra Lygna og går Fv 180 østover på fast dekke forbi Gammelsætra. Øvre Pikmyrhytta, en gammel allmenningshytte, ligger på venstre side. På høgre side ser vi en ny privat hytte. Vi sykler nedover og kommer til første skogsveg, på venstre side, en bomveg nordover til Lokkebakka. Her er det storslagen utsikt mot Eina og Helgedalen.

Vi sykler videre nedover Fv 180 til en skogsveg som tar av mot nord, fint utsiktspunkt. Her går rute rute 747 ned i Helgedalen, med ruter videre mot Toten. Vi fortsetter ned til en skogsbilveg (grusveg) som tar av til høgre - og denne følger vi opp til Bustevollen, som er en almenningshytte. Herfra sykler vi på grasgrodd allmenningsveg østover mot Tuvsætra. Vegen svinger sørover med Skreihaugen på høgre side.

Ved enden av vegen, ved Steinholen må vi følge blåmerket sti/skiløype ned på myra - til løypa svinger sørover i myr. Her tar vi rett østover ca. 200 meter til skogsveg under Langfallhaugen. Denne vegen følger vi fram til Fellessætra ved Tommelsjøen. Sykler vi mot venstre her, kan vi komme helt til Øyangen (rute 319).

Men vi fortsetter på vegen sørover til vegkrysset "Mjølkerampa". Her tar vi vegen vestover forbi Grønnsjøen over myrene til Risbakken.
I nordenden av Ognilla, ca. 500 meter fra Risbakkrysset, er det en tilrettelagt badeplass. Vil du videre vestover, er rute 307 alternativet (til Malsjøen og Svera). Vegen sørover går til Sagvollen (rute 312).
Lygnasæter

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 10.08.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken 21 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) 15,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Helgedalen - Lygna 5,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Lygna - Åstjern 8,7 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene

Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken

Lengde

21 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet)

Lengde

15,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Helgedalen - Lygna

Lengde

5,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lygna - Åstjern

Lengde

8,7 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lygna 630 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Risbakken 570 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene

Lygna

Moh

630 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Risbakken

Moh

570 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Barnevennlig rundtur til Lushaughytta 8,5 km Skitur Lygna - Lygna
Hurdalsrunden fra Lygna 73,1 km Sykkeltur Lygna - Lygna
Høgkorsrunden 19,2 km Skitur Lygna - Lygna
Langtur på Øståsen 52,1 km Sykkeltur Lygna - Lygna
Malsjørunden 20,2 km Skitur Lygna - Lygna

Barnevennlig rundtur til Lushaughytta

Lengde

8,5 km

Turtype

Skitur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Hurdalsrunden fra Lygna

Lengde

73,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Høgkorsrunden

Lengde

19,2 km

Turtype

Skitur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Langtur på Øståsen

Lengde

52,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Malsjørunden

Lengde

20,2 km

Turtype

Skitur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Samarbeidspartnere