Hurdalsrunden fra Lygna

Skriverholmen
Foto: Thore Knudsen, 06.10.2013

Turinformasjon

Lengde:

73,1 km

Område:

Hadelandsåsene

Beskrivelse

Dette er en skikkelig langtur, en fin runde til Hurdal, med Lygna som utgangspunkt. Fra Hadelands åser, i over 600 meters høgde, skal vi ned til Hurdalssjøen (175 moh.) og følge vannets bredd i flere kilometer, før vi vender tilbake på skogsbilveg gjennom skog og langs vann.

Vi kan dele turen i fire deler. Første etappe går fra Lygna til Hurdal kirke (ca. 26 kilometer). Her er det for det aller meste nedoverbakke eller flatt. Neste etappe går langs Hurdalssjøen (ca. 8 kilometer). Her er det heller ikke direkte tungt å sykle. Fra Hurdalssjøen er det til sammen nesten 30 kilometer som domineres av oppoverbakker, dog ikke sammenhengende, og med gode «pusterom» innimellom. Men de første 5 kilometerne opp fra vannet har sammenhengende stigning. Siste bit, fra Svera og tilbake til Lygna, består av en lang nedoverbakke, før det går oppover igjen, og flater ut, mot slutten (ca. 8 kilometer).

Etter å ha gått igjennom dette sammendraget av turen, er vi klar for å legge i veg. Fra Lygna følger vi skilting mot Hurdal, og vil holder oss på fylkesveg 180 helt til vi er framme ved Hurdalssjøen. På veg dit, sykler vi langs Skrukkelisjøen, hvor det er fint både å raste og bade.

I krysset ved Hurdal kirke tar vi til høgre, og følger Hurdalssjøens vestre bredd mot sør (fylkesveg 120). Langs mesteparten av strekningen er det god utsikt mot den nesten to mil lange innsjøen. Flere steder er det mulig å ta en avstikker til venstre, på småveger ned mot vannet.

Vi har nå lagt bak oss den letteste delen av turen. Vi har syklet mot sørøst og sør, og legger nå kursen mot nordvest. Vi skal opp på åsen, tar til høgre i krysset ved butikken i Rustad og følger Jeppedalsvegen i jevn stigning fram til Øyangen. Her flater det ut, og vi sykler innover mot Jeppedalen, forbi småbruk og hytter. Ved en trivelig bade- og rasteplass passerer vi fylkesgrensa mellom Akershus og Oppland, ei grense vi også passerte på veg fra Lygna til Hurdal kirke. Nå er vi altså tilbake i Gran kommune.

Turen går videre nordvestover, og vi ser den vakre Nordsætra på venstre side av vegen. Det er jevn stigning oppover til Helmenputten - og vi fortsetter til Hakkentjernstua. I vegkrysset tar vi rett fram, og sykler langs Lomtjernselva, passerer Handkleputten og Lomtjern. Herfra går det svakt nedover til et vegkryss. Her tar vi til venstre, inn på Øvre Lisæterveg.

Denne vegen følger vi ca. 5 kilometer. Etter ca. 2,5 km på denne vegen krysser blåmerket sommersti mellom Skrukkelia og Huldertjern. I enden av vegen går det trillesti som krysser en bekk, opp en bratt skråning til skogsveg. Vi er nå framme ved Tommelsjøen og Tommelsjøholen fellessæter.

Vi sykler rett fram - til vegkrysset «Mjølkerampa». Her tar vi til høgre, vestover, forbi Grønnsjøen, langs myrene til Risbakken. I krysset her svinger vi opp bakken til høgre, og tar oss vestover på sørsida av Malsjøen, forbi Fjellstadhytta og fram til krysset ved Svera.

Vi holder til høgre her, og følger Badstuvegen ned til krysset ved elva Skjerva. Her tar vi opp til høgre, og følger skilting mot Lygna. Etter noen oppoverbakker, flater det ut ved Lygnalia, der et stort hytteområde er under utbygging. Videre sykler vi for det meste gjennom myrområder. Her har Øståsen Skiløyper bygget trillesti på fire strekninger - til sammen ca. 500 meter. Mellom disse strekningene sykler vi i skiløypetraseen, som veksler mellom grus og jord som underlag.

Vi kommer fram til Lygna hyttegrender, og har kun noen få hundre meter igjen, forbi campingen og utfartsparkeringen - før vi er tilbake ved Lygnasæter Hotell, der turen startet.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) Lygna Skrukkelisjøen 15,4 km Offentlig vei
Hurdal kirke - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) Hurdal kirke Skrukkelisjøen 10,6 km Offentlig vei
Hurdal kirke - Rustad Hurdal kirke Rustad 7,8 km Offentlig vei
Rustad - Øyangen Rustad Øyangen 5,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken Øyangen Risbakken 21 km Skogsbilvei/turvei
Svera - Risbakken Svera Risbakken 4,4 km Skogsbilvei/turvei
Badstuvegen (Skjerva) - Svera Badstuvegen Svera 5 km Skogsbilvei/turvei
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Lygna Badstuvegen 3,7 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet)

Fra Lygna Til Skrukkelisjøen Lengde 15,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Hurdal kirke - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet)

Fra Hurdal kirke Til Skrukkelisjøen Lengde 10,6 km Område Hurdal - Feiring Type Offentlig vei Gå til turen

Hurdal kirke - Rustad

Fra Hurdal kirke Til Rustad Lengde 7,8 km Område Hurdal - Feiring Type Offentlig vei Gå til turen

Rustad - Øyangen

Fra Rustad Til Øyangen Lengde 5,2 km Område Hurdal - Feiring Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken

Fra Øyangen Til Risbakken Lengde 21 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Svera - Risbakken

Fra Svera Til Risbakken Lengde 4,4 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Badstuvegen (Skjerva) - Svera

Fra Badstuvegen Til Svera Lengde 5 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Lygna - Lygnalia - Badstuvegen

Fra Lygna Til Badstuvegen Lengde 3,7 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Samarbeidspartnere