Øyangen

Type:

Vann, tjern

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

442
Øyangen er et stort vatn, fire kilometer langt og to kilometer bredt, i Jeppedalen, Hurdal kommune, den ene halvdelen ligger i Oppland den andre i Akershus fylke.

Øyangen er regulert. På nord/østsida ligger en del hytter og noen småbruk. Nord i Øyangen er det en fint tilrettelagt badeplass. Ved utløpet i sørenden er det en fin rasteplass.
I vegkrysset ved bommen er det snuplass, P-plass og infotavle.

Fint utgangspunkt for turer både sommer og vinter.
Øyangen

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 19.09.2010

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen 18,9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Øyangen - Høvra 13,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken 21 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Nannestad - Kvernsjøen - Øyangen 31,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen 15,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring

Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen

Lengde

18,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Øyangen - Høvra

Lengde

13,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken

Lengde

21 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Nannestad - Kvernsjøen - Øyangen

Lengde

31,1 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen

Lengde

15,5 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Samarbeidspartnere