Øyangen

Type:

Vann, tjern

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

442
Øyangen er et stort vatn, fire kilometer langt og to kilometer bredt, i Jeppedalen, Hurdal kommune, den ene halvdelen ligger i Oppland den andre i Akershus fylke.

Øyangen er regulert. På nord/østsida ligger en del hytter og noen småbruk. Nord i Øyangen er det en fint tilrettelagt badeplass. Ved utløpet i sørenden er det en fin rasteplass.
I vegkrysset ved bommen er det snuplass, P-plass og infotavle.

Fint utgangspunkt for turer både sommer og vinter.
Øyangen

Foto: Eivind Molde, 19.09.2010

Samarbeidspartnere