Svera

Type:

Vann, tjern

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

628
Vann som ligger på delet mellom Tingelstad allmenning og privat skog og har vært drikkevannsmagasin for Jaren vannverk.

Svera er en kilometer langt og ligger idyllisk til.
Det er anlagt badeplass i sørkant med adkomst fra skogsbilveg.
I nordkant ligger ei hytte vakkert til. Her går blåmerket sommerrute forbi til Jaren.
Høst ved Svera

Foto: Else Randi Kvåle , 08.09.1994

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sverahytta 590 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Sverasætra 674 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Jaren 207 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Sverahytta

Moh

590 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Sverasætra

Moh

674 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Jaren

Moh

207 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere