Helgedalen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

453
Helgedalen er en åtte kilometer lang dal som strekker seg fra Einafjorden til Skrukkelia. Her var flere finneplasser på 1600-tallet. I nordre Helgedalen har det vært fastboende fram til nyere tid.

Nordre delen av Helgedalen tilhører Eina almenning, Vestre Toten kommune. Resten av Helgedalen ligger i Tingelstad almenning, Gran kommune.

Gjennom Helgedalen renner Helgedalselva nordover.
Det er skogsbilveg gjennom dalen, som er stengt for gjennomgangstrafikk.

I Helgedalen var det store setre for gårder i bygda. Disse har vært brukt i mange år, men er ikke lenger i drift. Bøndene har gått sammen om et stort fellesanlegg i midtre Helgedalen. Her er det opparbeidet store beiteområder med røkterbolig og moderne fjøs hvor tankbilen henter mjølka.
Hele Helgedalen er et stort beiteområde hvor sauer, storfe og hester går fritt.

Skogen i dalen er veldig produktiv og godt skjøttet. To sagbruk har vært i drift i Helgedalen.

I 1982 var det stort internasjonalt orienteringsløp ("Solo-stafetten") over to dager med samlingsplass og mål i midtre Helgedalen. Dette var et av de største orienteringsarrangementer som har vært i Norge. Hadeland O-lag var arrangør.

I søndre Helgedalen krysser den blåmerkede Totenåsstien som går fra Lygna til Totenvika.
Helgedalen med Einavatnet i bakgrunnen
Foto: Else Randi Kvåle , 14.07.2008

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen 14,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring
Helgedalen - Brennelvhytta 3,7 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Helgedalen - Lygna 5,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Einavoll - Helgedalen 6,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land

Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen

Lengde 14,1 km Område Hurdal - Feiring Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Helgedalen - Brennelvhytta

Lengde 3,7 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Helgedalen - Lygna

Lengde 5,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Einavoll - Helgedalen

Lengde 6,4 km Område Gjøvik, Toten og Land Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Samarbeidspartnere