Helgedalen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

453
Helgedalen er en åtte kilometer lang dal som strekker seg fra Einafjorden til Skrukkelia. Her var flere finneplasser på 1600-tallet. I nordre Helgedalen har det vært fastboende fram til nyere tid.

Nordre delen av Helgedalen tilhører Eina almenning, Vestre Toten kommune. Resten av Helgedalen ligger i Tingelstad almenning, Gran kommune.

Gjennom Helgedalen renner Helgedalselva nordover.
Det er skogsbilveg gjennom dalen, som er stengt for gjennomgangstrafikk.

I Helgedalen var det store setre for gårder i bygda. Disse har vært brukt i mange år, men er ikke lenger i drift. Bøndene har gått sammen om et stort fellesanlegg i midtre Helgedalen. Her er det opparbeidet store beiteområder med røkterbolig og moderne fjøs hvor tankbilen henter mjølka.
Hele Helgedalen er et stort beiteområde hvor sauer, storfe og hester går fritt.

Skogen i dalen er veldig produktiv og godt skjøttet. To sagbruk har vært i drift i Helgedalen.

I 1982 var det stort internasjonalt orienteringsløp ("Solo-stafetten") over to dager med samlingsplass og mål i midtre Helgedalen. Dette var et av de største orienteringsarrangementer som har vært i Norge. Hadeland O-lag var arrangør.

I søndre Helgedalen krysser den blåmerkede Totenåsstien som går fra Lygna til Totenvika.
Helgedalen med Einavatnet i bakgrunnen

Foto: Else Randi Kvåle , 14.07.2008

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Einavoll - Helgedalen 6,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Helgedalen - Brennelvhytta 3,7 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen 14,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring
Helgedalen - Lygna 5,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene

Einavoll - Helgedalen

Lengde

6,4 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Helgedalen - Brennelvhytta

Lengde

3,7 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen

Lengde

14,1 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Helgedalen - Lygna

Lengde

5,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen