Risbakken - Sagvollen

Rutenr:

312

Lengde:

4,4 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Skogsbilvei/turvei
Denne ruta starter på Risbakken og går på Ognillavegen sørover langs Ognilla - med Ognillaberget på vestsida. Småkupert terreng. Fra sørenden av Ognilla ser vi Knatthaugen i øst. En liten motbakke venter, før vi kommer til Bustvolden.

Vi sykler nedover til vegrysset som er 200 meter vest for Bustvolden. Her går det veg til venstre, østover langs Vassbråa (rute 317 til Øyangen om Abborputthytta).

Vi tar til høgre her, langs vannet fram til vegkrysset "Bingen" på Sagvollen. Herfra kan man sykle en annen veg til Øyangen - rute 841 til Høvra utgjør første del av den. Det går også sykkelrute til Ullvildsdalen (rute 311) og Skjerva (rute 313) herfra.
Bading

Foto: Else Randi Kvåle, 28.07.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Risbakken 570 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Sagvollen 550 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Risbakken

Moh

570 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Sagvollen

Moh

550 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere