Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken

Rutenr:

319

Lengde:

21 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Denne ruta starter i krysset mellom Jeppedalsvegen og Kvernsjøvegen, like ved Andtjenn, øst for Øyangen. Sykkelruta går på østsida av Øyangen, innover mot Jeppedalen - forbi småbruk og hytter - fram til bom med grind. Vi sykler ned bakken til en trivelig raste- og badeplass. Her passerer vi fylkesgrensa Akershus - Oppland.

Ruta går videre nordvestover, og vi ser den vakre Nordsætra på venstre side av vegen. Det er jevn stigning oppover til Helmenputten - og vi fortsetter til Hakkentjernstua. Her er vegkryss (rute 317 til Sagvollen), men vi tar rett fram, og sykler langs Lomtjernselva, passerer Handkleputten og Lomtjern. Herfra går det svakt nedover til vegkryss. Her tar vi til venstre, inn på Fuglåsvegen (skiltet).

Denne vegen følger vi ca. fem kilometer. Etter ca 2.5 km på denne vegen krysser blåmerket sommersti mellom Skrukkelia og Huldertjern. I enden av vegen går det trillesti som krysser en bekk, opp en bratt skråning til skogsveg. Vi er nå framme ved Tommelsjøen og Tommelsjøholen fellessæter. Her tar rute 305 til høgre mot Bustevollen og Lygna.

Vi sykler rett fram - til vegkrysset "Mjølkerampa". Her tar vi til høgre, vestover, forbi Grønnsjøen, langs myrene til Risbakken. I nordenden av Ognilla, ca. 500 meter fra Risbakkrysset er det en tilrettelagt badeplass. Fra krysset går det veg mot vest (rute 307 til Svera) og sør (rute 312 til Sagvollen).
Tommelsjøholen

Foto: Erik Unneberg, 23.08.2010

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Øyangen - Høvra 13,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen 18,9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Lygna - Bustevollen - Risbakken 12 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen 15,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring

Øyangen - Høvra

Lengde

13,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen

Lengde

18,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Lygna - Bustevollen - Risbakken

Lengde

12 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen

Lengde

15,5 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Risbakken 570 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Øyangen 442 Vann, tjern Hadelandsåsene

Risbakken

Moh

570 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Øyangen

Moh

442 m

Type

Vann, tjern

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere