Tommelsjøen

Type:

Vann, tjern

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

598
Tommelsjøen er et stort vatn. Rundt vatnet er det opparbeidet store beiteområder, ca. 600 dekar, som tilhører to fellessetre. Den ene ligger i nord/vest, Tommelsjøholen, og drives av sju gardbrukere. Her er det 100 mjølkekyr. Den andre i sør/øst heter Tommelsjøen fellesseter og drives av fire gardbrukere med 70 mjølkekyr.

Begge fellessetrene er i drift om sommeren, og har røkterbolig, moderne mjølkeanlegg. Tankbil henter mjølka.

Sykkelrute kommer hit fra Lygna om Bustevollen og fra Øyangen etter øvre Lisæterveg. Begge går videre til Risbakken.

Om vinteren blir Risbakkvegen brøytet til Grønnsjøen. Herfra er det fint å gå på ski på ubrøytet veg til Tommelsjøen og Huldertjern. Det er også fint å gå på ski fra Malsjørunden ved Steinholen, i samme trase som sykkelrute 305 til Tommelsjøen. Her er det tidlig snø, og snøen går seint om våren.
Sensommer ved Tommelsjøen

Foto: Erik Unneberg, 23.08.2010

Samarbeidspartnere