Lygna

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

630
Lygna-området, langs riksveg 4 mellom Gran og Eina, byr på en rekke muligheter for friluftsliv både vinter og sommer. Herfra går det løyper og turstier i flere retninger. Den sammenhengende løypetraséen fra Gjøvik til Romeriksåsene og Oslo passerer her. Det er også flere preparerte rundløyper i området. Lushaughytta ligger i barnevennlig avstand, og i sørøst troner Lushaugen med sine 812 moh.

Tett ved vegen ligger Lygnasæter Hotell. Her er det også kiosk og bensinstasjon. Gode parkeringsmuligheter for de som ønsker å ta en tur herfra.

På den andre siden av vegen ligger Lygna Skisenter. Dette er et regionanlegg for langrenn og skiskyting.
Lygna Skytterbane ligger like nord for Lygna Skisenter.

Historie:

I 1916 ble det besluttet av Tingelstad almenning å bygge sagbruk på Lygna. En 10 hesters lokomobil ble flyttet fra Ragnhildrud og drifta kom igang. Samme år ble det bestemt å utbedre vegen Ragnhildrud-Lygna. I førstningen var det bare leigeskur for bruksberetigede. I 1919 ble det besluttet å kjøpe høvelmaskin, det ble også produsert takflis for salg.

Sagmesterbolig ble bygget i 1925 (idag rødstua). I 1930 ble det skåret mere plank enn det lokale behovet. Så det ble hestekjørt endel plank til jernbanen på Jaren og solg videre. Driften på Lygna fortsatte til 1950.

Vegen opp til Lygna ble utbedret flere ganger og utvidet nedover mot Tuvsæterlia og Sør Helgedalen, men bilkjøring var ikke tillatt lenger enn til Lygna i 1931. I 1937 fikk Anders Lunde tilatelse til å kjøre rutebil Jaren, Brandbu, Lygna. Vegen ned til Einavatnet sto ferdig i 1939.

I dette huset som idag er rødstua ble den først "kaffen" drevet i noen år. Trafikken økte utover i 1950 åra. Det ble bygget kaffe på Lygna i 1965 og Lygnasæter Hotell ble bygget i 1976. Seinere utvidet.
Påskevær på Lygna!

Foto: Rune Resset, 18.11.2008

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Helgedalen - Lygna 5,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) 15,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 3,7 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Lygna - Åstjern 8,7 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Lygna - Bustevollen - Risbakken 12 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene

Helgedalen - Lygna

Lengde

5,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet)

Lengde

15,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Lygna - Lygnalia - Badstuvegen

Lengde

3,7 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Lygna - Åstjern

Lengde

8,7 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Lygna - Bustevollen - Risbakken

Lengde

12 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Barnevennlig rundtur til Lushaughytta 8,5 km Skitur Lygna - Lygna
Gjøvik - Oslo del 1 [Gjøvik - Lygna] 55,3 km Skitur Hunndalen - Lygna
Høgkorsrunden 19,2 km Skitur Lygna - Lygna
Langtur på Øståsen 52,1 km Sykkeltur Lygna - Lygna
Linkenrunden 16 km Skitur Lygna - Lygna

Barnevennlig rundtur til Lushaughytta

Lengde

8,5 km

Turtype

Skitur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Gjøvik - Oslo del 1 [Gjøvik - Lygna]

Lengde

55,3 km

Turtype

Skitur

Fra

Hunndalen

Til

Lygna

Gå til turen

Høgkorsrunden

Lengde

19,2 km

Turtype

Skitur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Langtur på Øståsen

Lengde

52,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Linkenrunden

Lengde

16 km

Turtype

Skitur

Fra

Lygna

Til

Lygna

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lygna skisenter 640 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene
Finnskjeggholen 672 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Lushaugen 812 Topp, ås Hadelandsåsene
Høgkorset 757 Topp, ås Hadelandsåsene

Lygna skisenter

Moh

640 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Finnskjeggholen

Moh

672 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Lushaugen

Moh

812 m

Type

Topp, ås

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Høgkorset

Moh

757 m

Type

Topp, ås

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 10 km 26.04.2024 Klassisk og fristil
Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 2,3 km 26.04.2024 Klassisk og fristil
Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 4,9 km 07.04.2024 Klassisk og fristil
Lygna - Lygnalia- Lygna 6,4 km 05.04.2024 Klassisk
Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 3,8 km 26.04.2024 Klassisk og fristil

Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde]

Lengde

10 km

Sist preparert

26.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen

Lengde

2,3 km

Sist preparert

26.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra

Lengde

4,9 km

Sist preparert

07.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Lygna - Lygnalia- Lygna

Lengde

6,4 km

Sist preparert

05.04.2024

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta

Lengde

3,8 km

Sist preparert

26.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Samarbeidspartnere