Rundt hele Østmarka

Durud

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 15.06.2008

Turinformasjon

Lengde:

89,3 km

Område:

Østmarka

Beskrivelse

Store deler av skogsområdene vest for Øyeren hører til Østmarka. Denne nimilsturen gir deg muligheten til å sykle rundt mesteparten av denne delen av Marka, og selv om det selvsagt er noen bakker på en så lang tur, befinner du deg hele tiden mellom 100 og 250 moh. Veidekket veksler mellom asfalt og grus.

Starten går fra trafikknutepunktet Lillestrøm i Skedsmo kommune, nærmere bestemt jernbanestasjonen. Idet du sykler på bro over Nitelva, krysser du samtidig kommunegrensen, og er dermed inne i Rælingen. Det blir litt oppover før du kommer til Marikollen, men derfra er det temmelig lettsyklet videre sørover. En stor del av strekningen her på vestsiden av Øyeren går på gang- og sykkelvei langs Fv 120, og underveis er det flere fine utsiktspunkter mot denne store, avlange innsjøen.

Når du kommer til Flateby, har du krysset nok en kommunegrense, og nå er det Enebakk du skal ferdes i en stund. Ved Kirkebygda forlater du hovedveien, og fortsetter på skogsbilvei i sørvestlig retning mot Ytre Enebakk, der du igjen kommer inn på den asfalterte hovedveien rett øst for nordenden av vannet Mjær. Dette er turens sørligste punkt.

Ferden gjennom Ytre Enebakk fortsetter langs østsiden av Våg, og ved nordenden av vannet sykler du nordover på grusvei, frem til Durud. Her svinger du til venstre, og kommer da inn på Enebakkveien, som du følger en kilometer nordover. Nå skal du til venstre, og snart er du i Ski kommune. Det blir først sykling på grus, deretter på asfalt, til du kommer til Siggerud.

Det er slett ikke slutt på grensekryssingen, for ved Sværsvann, som du skal sykle på østsiden av, går grensen mellom Ski og Oslo. Turen fortsetter til serveringsstedet Sandbakken, som ligger en kilometer øst for vannet, og går så til Klemetsrud. Via Grønmo tar du deg så nordover mot Skullerudstua og Rustadsaga, to populære stuer i den vestre delen av Østmarka, før skogsbilveien leder deg langs østsiden av Nøklevann og frem til Mariholtet. En pause for å fylle på med vått og tørt, er å anbefale her.

Turen går videre østover gjennom skog, bebyggelse og kulturlandskap i Lørenskog, før du svinger til venstre ved Løvenstad. Herfra er det utfor ned til Nitelva, og like etterpå er du tilbake i Lillestrøm, der du startet turen.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Lillestrøm - Marikollen Lillestrøm Marikollen 4,4 km
Marikollen - Grinitajet Marikollen Grinitajet 6,7 km
Nordby skole - Grinitajet Grinitajet Nordby skole 1,8 km
Flateby - Nordby skole Nordby skole Flateby 5,6 km
Flateby - Kirkebygda Flateby Kirkebygda 9,5 km
Kirkebygda - Roligheta Kirkebygda Roligheta 2,2 km
Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda Kirkebygda Ytre Enebakk 8,4 km
Ytre Enebakk - Durud Ytre Enebakk Durud 5,3 km
Siggerud - Durud Durud Siggerud 9,6 km
Siggerud - Sandbakken Siggerud Sandbakken 5,5 km
Klemetsrud - Sandbakken Sandbakken Klemetsrud 4,5 km
Klemetsrud - Grønmo Klemetsrud Grønmo 2,3 km
Skullerudstua - Grønmo Grønmo Skullerudstua 3,3 km
Skullerudstua - Rustadsaga Skullerudstua Rustadsaga 1,2 km
Rustadsaga - Sleppa Rustadsaga Sleppa 3,2 km
Sleppa - Mariholtet Sleppa Mariholtet 1,8 km
Ekerud - Mariholtet Mariholtet Ekerud 3,9 km
Sørlihavna - Ekerud Ekerud Sørlihavna 4,8 km
Sørlihavna - Sandbekkstua Sørlihavna Sandbekkstua 3,8 km
Lillestrøm - Sandbekkstua Sandbekkstua Lillestrøm 3,7 km

Lillestrøm - Marikollen

Fra

Lillestrøm

Til

Marikollen

Lengde

4,4 km

Gå til rute

Marikollen - Grinitajet

Fra

Marikollen

Til

Grinitajet

Lengde

6,7 km

Gå til rute

Nordby skole - Grinitajet

Fra

Grinitajet

Til

Nordby skole

Lengde

1,8 km

Gå til rute

Flateby - Nordby skole

Fra

Nordby skole

Til

Flateby

Lengde

5,6 km

Gå til rute

Flateby - Kirkebygda

Fra

Flateby

Til

Kirkebygda

Lengde

9,5 km

Gå til rute

Kirkebygda - Roligheta

Fra

Kirkebygda

Til

Roligheta

Lengde

2,2 km

Gå til rute

Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda

Fra

Kirkebygda

Til

Ytre Enebakk

Lengde

8,4 km

Gå til rute

Ytre Enebakk - Durud

Fra

Ytre Enebakk

Til

Durud

Lengde

5,3 km

Gå til rute

Siggerud - Durud

Fra

Durud

Til

Siggerud

Lengde

9,6 km

Gå til rute

Siggerud - Sandbakken

Fra

Siggerud

Til

Sandbakken

Lengde

5,5 km

Gå til rute

Klemetsrud - Sandbakken

Fra

Sandbakken

Til

Klemetsrud

Lengde

4,5 km

Gå til rute

Klemetsrud - Grønmo

Fra

Klemetsrud

Til

Grønmo

Lengde

2,3 km

Gå til rute

Skullerudstua - Grønmo

Fra

Grønmo

Til

Skullerudstua

Lengde

3,3 km

Gå til rute

Skullerudstua - Rustadsaga

Fra

Skullerudstua

Til

Rustadsaga

Lengde

1,2 km

Gå til rute

Rustadsaga - Sleppa

Fra

Rustadsaga

Til

Sleppa

Lengde

3,2 km

Gå til rute

Sleppa - Mariholtet

Fra

Sleppa

Til

Mariholtet

Lengde

1,8 km

Gå til rute

Ekerud - Mariholtet

Fra

Mariholtet

Til

Ekerud

Lengde

3,9 km

Gå til rute

Sørlihavna - Ekerud

Fra

Ekerud

Til

Sørlihavna

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Sørlihavna - Sandbekkstua

Fra

Sørlihavna

Til

Sandbekkstua

Lengde

3,8 km

Gå til rute

Lillestrøm - Sandbekkstua

Fra

Sandbekkstua

Til

Lillestrøm

Lengde

3,7 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere