Rundt hele Østmarka

Durud

Foto: Eivind Molde, 15.06.2008

Turinformasjon

Lengde:

89,3 km

Område:

Østmarka

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Store deler av skogsområdene vest for Øyeren hører til Østmarka. Denne nimilsturen gir deg muligheten til å sykle rundt mesteparten av denne delen av Marka, og selv om det selvsagt er noen bakker på en så lang tur, befinner du deg hele tiden mellom 100 og 250 moh. Veidekket veksler mellom asfalt og grus.

Starten går fra trafikknutepunktet Lillestrøm i Skedsmo kommune, nærmere bestemt jernbanestasjonen. Idet du sykler på bro over Nitelva, krysser du samtidig kommunegrensen, og er dermed inne i Rælingen. Det blir litt oppover før du kommer til Marikollen, men derfra er det temmelig lettsyklet videre sørover. En stor del av strekningen her på vestsiden av Øyeren går på gang- og sykkelvei langs Fv 120, og underveis er det flere fine utsiktspunkter mot denne store, avlange innsjøen.

Når du kommer til Flateby, har du krysset nok en kommunegrense, og nå er det Enebakk du skal ferdes i en stund. Ved Kirkebygda forlater du hovedveien, og fortsetter på skogsbilvei i sørvestlig retning mot Ytre Enebakk, der du igjen kommer inn på den asfalterte hovedveien rett øst for nordenden av vannet Mjær. Dette er turens sørligste punkt.

Ferden gjennom Ytre Enebakk fortsetter langs østsiden av Våg, og ved nordenden av vannet sykler du nordover på grusvei, frem til Durud. Her svinger du til venstre, og kommer da inn på Enebakkveien, som du følger en kilometer nordover. Nå skal du til venstre, og snart er du i Ski kommune. Det blir først sykling på grus, deretter på asfalt, til du kommer til Siggerud.

Det er slett ikke slutt på grensekryssingen, for ved Sværsvann, som du skal sykle på østsiden av, går grensen mellom Ski og Oslo. Turen fortsetter til serveringsstedet Sandbakken, som ligger en kilometer øst for vannet, og går så til Klemetsrud. Via Grønmo tar du deg så nordover mot Skullerudstua og Rustadsaga, to populære stuer i den vestre delen av Østmarka, før skogsbilveien leder deg langs østsiden av Nøklevann og frem til Mariholtet. En pause for å fylle på med vått og tørt, er å anbefale her.

Turen går videre østover gjennom skog, bebyggelse og kulturlandskap i Lørenskog, før du svinger til venstre ved Løvenstad. Herfra er det utfor ned til Nitelva, og like etterpå er du tilbake i Lillestrøm, der du startet turen.

God tur!

Samarbeidspartnere