Flateby - Kirkebygda

Rutenr:

815

Lengde:

9,5 km

Område:

Østmarka

Type:

Offentlig vei
Rute som i sin helhet går på asfalt, langs Fv 120 på vestsiden av Øyeren i Enebakk kommune. Traseen er ganske flat, selv om det er noen mindre bakker underveis.

Du starter fra sørenden av bebyggelsen i Flateby, der Ødegårdsveien munner ut i Lillestrømveien, som Fv 120 heter her, og starter ferden sørover. De første 0,8 km benytter du deg av gang- og sykkelveien på østsiden av veien, og du er da kommet nesten frem til Stranden skole. Til høyre går det to sykkelruter innover i Østmarka. Det er rute 816 til Festningsdalen og rute 821 til Finland.

Men det er rett frem du skal, og fortsetter syklingen gjennom kulturlandskapet. Etter hvert får du skog på høyre hånd, mens du har åkre på venstre side stort sett hele veien frem til Kirkebygda.

Når du har passert Enebakk kirke, har du kommet til rutas slutt. Herfra kan du sykle videre til Larsbraaten (rute 283), Ytre Enebakk (rute 285) eller Vengsveien (rute 818), der du har forbindelse til flere sykkelruter nordover.
Flateby

Foto: Eivind Molde, 15.06.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Flateby 210 Innfallsport Østmarka
Kirkebygda 160 Innfallsport (parkering) Østmarka

Flateby

Moh

210 m

Type

Innfallsport

Område

Østmarka

Gå til sted

Kirkebygda

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere