Flateby - Kirkebygda

Rutenr:

815

Lengde:

9,5 km

Område:

Østmarka

Type:

Offentlig vei
Rute som i sin helhet går på asfalt, langs Fv 120 på vestsiden av Øyeren i Enebakk kommune. Traseen er ganske flat, selv om det er noen mindre bakker underveis.

Du starter fra sørenden av bebyggelsen i Flateby, der Ødegårdsveien munner ut i Lillestrømveien, som Fv 120 heter her, og starter ferden sørover. De første 0,8 km benytter du deg av gang- og sykkelveien på østsiden av veien, og du er da kommet nesten frem til Stranden skole. Til høyre går det to sykkelruter innover i Østmarka. Det er rute 816 til Festningsdalen og rute 821 til Finland.

Men det er rett frem du skal, og fortsetter syklingen gjennom kulturlandskapet. Etter hvert får du skog på høyre hånd, mens du har åkre på venstre side stort sett hele veien frem til Kirkebygda.

Når du har passert Enebakk kirke, har du kommet til rutas slutt. Herfra kan du sykle videre til Larsbraaten (rute 283), Ytre Enebakk (rute 285) eller Vengsveien (rute 818), der du har forbindelse til flere sykkelruter nordover.
Flateby

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 15.06.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda 8,4 km Østmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Kirkebygda - Larsbraaten 4 km Østmarka Offentlig vei
Kirkebygda - Roligheta 2,2 km Østmarka Skogsbilvei/turvei
Flateby - Streifinn 2,3 km Østmarka Offentlig vei
Flateby - Nordby skole 5,6 km Østmarka Offentlig vei

Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda

Lengde

8,4 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Kirkebygda - Larsbraaten

Lengde

4 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Kirkebygda - Roligheta

Lengde

2,2 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Flateby - Streifinn

Lengde

2,3 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Flateby - Nordby skole

Lengde

5,6 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Flateby 210 Innfallsport Østmarka
Kirkebygda 160 Innfallsport (parkering) Østmarka

Flateby

Moh

210 m

Type

Innfallsport

Område

Østmarka

Gå til sted

Kirkebygda

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere