Marikollen - Grinitajet

Rutenr:

750

Lengde:

6,7 km

Område:

Østmarka

Type:

Lettsyklet rute som hovedsakelig går på gang- og sykkelvei sørover langs Nedre Rælingsveg. Det er en ganske flat trasé, men det er utsikt mot Øyeren flere steder.

Fra parkeringsplassen ved Marikollen sykler du først ned på Nedre Rælingsveg, der du tar til høyre. Når du kommer frem til bensinstasjonen, svinger du svakt til høyre. Du er nå inne på Hektnervegen, som du følger frem til den igjen møter gang- og sykkelveien ved hovedveien.

Ruta ender ved innkjøringen til Grinisvingen, som leder til skytebanen (mot høyre). Du er nå ved Grinitajet, og herfra kan du sykle videre sørover til Myrdammen og Nordbysjøen (rute 751), eller du kan fortsett sørover til Nordby skole (rute 812). Et morsomt alternativ til videre sykling, er å ta rute 882 vestover til Setertjernstua. Den siste delen av denne ruta går på sti.
Grinitajet
Foto: Erik Unneberg, 20.08.2013

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Nordby skole - Grinitajet 1,8 km Offentlig vei Østmarka
Lillestrøm - Marikollen 4,4 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Marikollen - Sandbekkstua 2,4 km Skogsbilvei/turvei Østmarka
Grinitajet - Nordbysjøen 2,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Østmarka
Grinitajet - Setertjernstua 3,6 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Østmarka

Nordby skole - Grinitajet

Lengde 1,8 km Område Østmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Lillestrøm - Marikollen

Lengde 4,4 km Område Romeriksåsene - Nannestad Type Offentlig vei Gå til turen

Marikollen - Sandbekkstua

Lengde 2,4 km Område Østmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Grinitajet - Nordbysjøen

Lengde 2,6 km Område Østmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Grinitajet - Setertjernstua

Lengde 3,6 km Område Østmarka Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Grinitajet 175 Generelt stedsnavn Østmarka
Marikollen 195 Innfallsport (parkering) Østmarka

Grinitajet

Moh

175 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Marikollen

Moh

195 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Nordøst i Østmarka 27,6 km Sykkeltur Marikollen - Marikollen

Nordøst i Østmarka

Lengde

27,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Marikollen

Til

Marikollen

Gå til turen

Samarbeidspartnere