Marikollen - Grinitajet

Rutenr:

750

Lengde:

6,7 km

Område:

Østmarka

Type:

Offentlig vei
Lettsyklet rute som hovedsakelig går på gang- og sykkelvei sørover langs Nedre Rælingsveg. Det er en ganske flat trasé, men det er utsikt mot Øyeren flere steder.

Fra parkeringsplassen ved Marikollen sykler du først ned på Nedre Rælingsveg, der du tar til høyre. Når du kommer frem til bensinstasjonen, svinger du svakt til høyre. Du er nå inne på Hektnervegen, som du følger frem til den igjen møter gang- og sykkelveien ved hovedveien.

Ruta ender ved innkjøringen til Grinisvingen, som leder til skytebanen (mot høyre). Du er nå ved Grinitajet, og herfra kan du sykle videre sørover til Myrdammen og Nordbysjøen (rute 751), eller du kan fortsett sørover til Nordby skole (rute 812). Et morsomt alternativ til videre sykling, er å ta rute 882 vestover til Setertjernstua. Den siste delen av denne ruta går på sti.
Grinitajet

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 20.08.2013

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Lillestrøm - Marikollen 4,4 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Grinitajet - Nordbysjøen 2,6 km Østmarka Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Marikollen - Sandbekkstua 2,4 km Østmarka Skogsbilvei/turvei
Nordby skole - Grinitajet 1,8 km Østmarka Offentlig vei

Lillestrøm - Marikollen

Lengde

4,4 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Grinitajet - Nordbysjøen

Lengde

2,6 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Marikollen - Sandbekkstua

Lengde

2,4 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Nordby skole - Grinitajet

Lengde

1,8 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Grinitajet 175 Generelt stedsnavn Østmarka
Marikollen 195 Innfallsport (parkering) Østmarka

Grinitajet

Moh

175 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Marikollen

Moh

195 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere