Flateby - Nordby skole

Rutenr:

813

Lengde:

5,6 km

Område:

Østmarka

Type:

Offentlig vei
Ruta starter i krysset Fylkesvei 120/Ødegårdsveien, og går nordvestover langs førstnevnte vei på østsiden av bebyggelsen i Flateby. Når du forlater bebyggelsen, krysser du også kommunegrensen mellom Enebakk og Rælingen.

Flere steder langs veien er det utsikt mot Øyeren. Ved rutas endepunkt, Nordby skole, har du muligheten til å sykle videre nordover mot Grinitajet (rute 812).
Flateby

Foto: Eivind Molde, 15.06.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Flateby 210 Innfallsport Østmarka
Nordby skole 175 Innfallsport (parkering) Østmarka

Flateby

Moh

210 m

Type

Innfallsport

Område

Østmarka

Gå til sted

Nordby skole

Moh

175 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere