Ytre Enebakk - Ski

Rutenr:

526

Lengde:

16,2 km

Område:

Østmarka

Type:

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Tangen bru ved Ytre Enebakk, der fylkesvei 120 og 155 møtes. Første del av ruta går på Oslovegen gjennom sentrum, langs Vågvann og fram til rundkjøringen vel 3 kilometer fra start. Her går Oslovegen til høyre, mens du holder til venstre, på Skivegen.

Like før dette krysset passerer du avkjøringen til Durud (rute 286) på høyre side og til Badeplass Våg på venstre. Nå er det slutt på gang- og sykkelvei, men heretter er det også betydelig mindre trafikk på veien. Du følger denne hovedveien helt til du er framme.

Mens du sykler videre gjennom kulturlandskapet, kan du se tilbake mot Vågvann og bebyggelsen i Ytre Enebakk. Så kommer du over til Langen, dvs. til sundet mellom Vågvann og Langen. Fra brua kan du se et stykke nordover dette - som navnet tilsier - lange vannet, det lengste i Sørmarka.

Nå blir det litt motbakke, og du sykler gjennom et område med skog. Du kommer så ned til Gjetsjøvannet, og her er det skiltet avkjøring på høyre side til Gjersengen. Dette er en fin badeplass med et stort friområde, som ligger ved Langen. Litt senere tar det av vei på høyre side til Sørmarkskapellet og Slora. Det er et par kilometer bort dit.

Jørgenrud er neste - her møtes Kollerøysvegen (som Skivegen har skiftet navn til) og Siggerudvegen. Og du har 7 kilometer igjen å sykle. Du følger Siggerudvegen mot venstre, og nå går det oppover i ca. en kilometer. Vel oppe, kan du nyte bakkene ned til kulturlandskapet ved Nærevann. Ved gården Stokstad går Stunnervegen til høyre. Rute 473 kan her følges til Skeidarkollen og Siggerud.

Men vår rute går videre vestover på hovedveien. Nærevann er vernet som naturreservat for å ta vare på det næringsrike vannet med planter, fugl og annet dyreliv som er knyttet til dette området. Etter at Nærevann er passert, kan du snart se Midtsjøvann på høyre side. Også dette vannet er vernet. Her er det en fin badeplass.

Litt senere går rute 474 til venstre i retning Bjerkebekk. Dermed er du inne i Kirkevegen og passerer Ski middelalderkirke, en flott bygning fra 1100-tallet. Her går det vei til Rud (rute 343).

Vår rute fortsetter inn mot sentrum. Snart sykler du gjennom rundkjøringen ved Ski skole, der rute 344 går til høyre mot Langhus. Like etter skolen, tar du ned Skolevegen, og sykler så til høyre, inn i Idrettsvegen (gågate). Når du har krysset Jernbanevegen, er du framme på Ski stasjon.

Vil du videre vestover, kan du ta rute 366 til Nygårdskrysset eller rute 365, som fører inn til Stuene i Nøstvedtmarka. Rute 359 går sørover til Ås.
Ski stasjon
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 22.06.2009

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Ski - Kråkstad 5,9 km Offentlig vei Sørmarka
Ski - Stuene 4,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Ski - Langhus 4 km Offentlig vei Sørmarka
Ski - Bjerkebekk 7,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Ski - Rud 4,9 km Offentlig vei Sørmarka

Ski - Kråkstad

Lengde 5,9 km Område Sørmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Ski - Stuene

Lengde 4,5 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Ski - Langhus

Lengde 4 km Område Sørmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Ski - Bjerkebekk

Lengde 7,5 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Ski - Rud

Lengde 4,9 km Område Sørmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Ski 129 Innfallsport (parkering) Sørmarka
Ytre Enebakk 115 Innfallsport (parkering) Østmarka

Ski

Moh

129 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Ytre Enebakk

Moh

115 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski 11 km Sykkeltur Ski - Ski
I variert landskap fra Ytre Enebakk 41,6 km Sykkeltur Ytre Enebakk - Ytre Enebakk
Mellom tre stasjoner 22,1 km Sykkeltur Ski - Ski
Småtur fra Ski 12,1 km Sykkeltur Ski - Ski
Til Bunnefjordens bredder 21,8 km Sykkeltur Ski - Ski

Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski

Lengde

11 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ski

Til

Ski

Gå til turen

I variert landskap fra Ytre Enebakk

Lengde

41,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ytre Enebakk

Til

Ytre Enebakk

Gå til turen

Mellom tre stasjoner

Lengde

22,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ski

Til

Ski

Gå til turen

Småtur fra Ski

Lengde

12,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ski

Til

Ski

Gå til turen

Til Bunnefjordens bredder

Lengde

21,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ski

Til

Ski

Gå til turen

Samarbeidspartnere