Variert langtur fra nord til sør

Pause ved Kringla

Foto: Torgeir Stenstad, 19.09.2009

Turinformasjon

Lengde:

101 km

Område:

Nordmarka nord

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Timilstur som går innom åtte kommuner og fire fylker. Turen går gjennom Nordmarka fra nord til sør, gjennom søndre delen av Bærumsmarka og Vestmarka og til slutt tvers gjennom hele Kjekstadmarka.

Fra togstasjonen på Grua sykler du først et lite stykke sørvestover på Hadelandsvegen - til du ser skilting til Mylla opp Myllavegen. Du sykler opp asfaltbakkene og kommer så frem til dammen. Der tar du til venstre - inn på skogsbilvei - og fortsetter på sørsiden av vannet frem til Trantjern.

Nå venter et lettsyklet parti forbi Ølja og ned Kalvedalen til Gjerdingen. Selv om det kan radig unna på dette partiet, så kast likevel et blikk opp til høyre når du er ved Ølja. Da ser du litt av Markas høyeste topp, Svarttjernshøgda (717 moh.). Hvis du vil kombinere syklingen med en liten topptur hvor utsikten er flott, så er et besøk på Kollern (688 moh.) et alternativ. Det går sti opp dit fra østsiden av skogsbilveien, rett etter at du har passert Ølja.

Gjerdingen er et av de største vannene i Marka, og det er på dets nordside du skal ferdes nå. Du får noen bakker å bryne deg på, men etter at du igjen kommer ned til vannkanten, kan du glede deg over flere fine rasteplasser.

På østsiden av Gjerdingen sykler du inn på en trillesti som raskt bringer deg til Gjerdingdammen. Her er det flott å ta en pause mens du skuer mot Gjerdingen gård på den andre siden av vannet. Neste etappe er mot Katnosa og Sandungen, to steder hvis navn garantert vekker gode følelser hos dem som er glad i Nordmarka. Du må opp og ned et par solide bakker før du når Sandungen. Ta det rolig i utforkjøringene; det er fartsgrense på 30 km/t i Marka!

Du startet turen i Lunner, var innom Jevnaker en tur (mellom Mylla og Gjerdingen) og krysset grensen mellom Lunner og Ringerike rett etter Katnosa. Og nå befinner du deg i Oslo kommune. Og som ikke det var nok, så blir det enda mer grensekryssing på neste delen av turen, forbi Kringla og ned til Sørkedalen, for grensen mellom Ringerike og Oslo krysses et par ganger til.

Vel nede ved Sørkedalselva skal du fortsette på den koselige Zinoberveien - et godt alternativ til den mer trafikkerte Sørkedalsveien. Men ta gjerne en tur opp til Sørkedalen skole og avlegg kafeen et besøk før den videre ferden mot Bogstadvannet.

Rett før vannet kommer du inn på hovedveien og følger denne til badeplassen. Det sier seg selv hva du her har muligheten til. Ta så Ankerveien til høyre oppe ved golfklubben. Når du krysser Lysakerelvens aller nordligste del, kommer du inn i Bærum. Du fortsetter langs elven mot Fossum bruk, og er snart på utfartsparkeringen på Fossum. Underlaget har skiftet fra grus til asfalt, men det blir snart grusvei videre vestover på denne historiske veien. Det er få bakker å forsere, og du har Bærumsmarkas skoger på den ene siden av veien og kulturlandskapet på den andre.

Ved Øverland sykler du til høyre inn på gang-/sykkelvei langs gamle Ringeriksvei. Ved Stein gård kommer du igjen inn på traseen til Ankerveien, og nå er det sykling på turvei over Steinshøgda og ned til Bærums Verk og handelssenteret der. Benytt sjansen til å kikke på elvestrykene. Spesielt om våren og etter en nedbørsperiode kan Lomma gå stri. Og det er langs Lomma du skal fortsette ned til Vøyenenga. Selv om det aldri er lang vei til bebyggelsen, er turveien godt skjermet fra den. Det er flere brukbare rasteplasser langs de nederste delene av elven.

Lomma flyter etter hvert sammen med Isielva og blir da til Sandvikselva nede ved Vøyenenga. Her sykler du opp veien på høyre på høyre side av Kirkerudbakken og kommer da frem til Tanum kirke, et kjent landemerke ved inngangen til Vestmarka. Du er nå oppe på det fagre Tanumplatået og sykler så gjennom kulturlandskap - og etter hvert på sti - til Kattås. Ta så asfaltveien opp til Vestmarksetra og fortsett på skogsbilvei mot Furuholmen og ned til Semsvannet - i Asker kommune.

Etter å ha syklet gjennom villabebyggelse og forbi åker, eng, småskog og golfbane, er du nede ved Gamle Drammensvei i Lier. Følg den vestover til Heia og sving til venstre under E18. Da er Kjekstadmarka neste utfordring, og denne delen av Marka skal du krysse fra nord til sør. Det nærmer seg slutten på turen idet du kommer inn i Røyken kommune rett sør for Heggsjø. Sjarmøretappen ned til togstasjonen i Spikkestad avsluttes gjennom et som regel frodig kulturlandskap.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Grua - Mylla Grua Mylla 5 km
Mylla - Trantjern [på veien] Mylla Trantjern 4,8 km
Trantjern - Kalvedalen Trantjern Kalvedalen 3,7 km
Kalvedalen - Gjerdingdammen Kalvedalen Gjerdingsdammen 6,7 km
Gjerdingsdammen - Katnosa - Sandungen gård Gjerdingsdammen Sandungen gård 9,9 km
Sandungen gård - Kringla Sandungen gård Kringla 6,4 km
Sørkedalen skole - Kringla Kringla Sørkedalen skole 9,4 km
Bogstad badeplass - Sørkedalen skole Sørkedalen skole Bogstad badeplass 6,8 km
Bogstad badeplass - Fossum Bogstad badeplass Fossum 3 km
Sagstua - Fossum Fossum Sagstua 3,9 km
Øverland - Sagstua Sagstua Øverland 1,3 km
Øverland - Bærums Verk Øverland Bærums Verk 4,1 km
Vøyenenga - Bærums Verk Bærums Verk Vøyenenga 4,9 km
Tanum kirke - Vøyenenga Vøyenenga Tanum kirke 2 km
Tanum kirke - Kattås Tanum kirke Kattås 2,5 km
Kattås - Vestmarksetra Kattås Vestmarksetra 1,1 km
Vestmarksetra - Furuholmen Vestmarksetra Furuholmen 1,1 km
Semsvannet - Furuholmen Furuholmen Semsvannet 4,9 km
Heia - Semsvannet Semsvannet Heia 8,2 km
Heia - Gjellebekk Heia Gjellebekk 1,8 km
Gjellebekk - Heggsjø Gjellebekk Heggsjø 3,2 km
Spikkestad - Heggsjø Heggsjø Spikkestad 6,3 km

Grua - Mylla

Fra

Grua

Til

Mylla

Lengde

5 km

Gå til rute

Mylla - Trantjern [på veien]

Fra

Mylla

Til

Trantjern

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Trantjern - Kalvedalen

Fra

Trantjern

Til

Kalvedalen

Lengde

3,7 km

Gå til rute

Kalvedalen - Gjerdingdammen

Fra

Kalvedalen

Til

Gjerdingsdammen

Lengde

6,7 km

Gå til rute

Gjerdingsdammen - Katnosa - Sandungen gård

Fra

Gjerdingsdammen

Til

Sandungen gård

Lengde

9,9 km

Gå til rute

Sandungen gård - Kringla

Fra

Sandungen gård

Til

Kringla

Lengde

6,4 km

Gå til rute

Sørkedalen skole - Kringla

Fra

Kringla

Til

Sørkedalen skole

Lengde

9,4 km

Gå til rute

Bogstad badeplass - Sørkedalen skole

Fra

Sørkedalen skole

Til

Bogstad badeplass

Lengde

6,8 km

Gå til rute

Bogstad badeplass - Fossum

Fra

Bogstad badeplass

Til

Fossum

Lengde

3 km

Gå til rute

Sagstua - Fossum

Fra

Fossum

Til

Sagstua

Lengde

3,9 km

Gå til rute

Øverland - Sagstua

Fra

Sagstua

Til

Øverland

Lengde

1,3 km

Gå til rute

Øverland - Bærums Verk

Fra

Øverland

Til

Bærums Verk

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Vøyenenga - Bærums Verk

Fra

Bærums Verk

Til

Vøyenenga

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Tanum kirke - Vøyenenga

Fra

Vøyenenga

Til

Tanum kirke

Lengde

2 km

Gå til rute

Tanum kirke - Kattås

Fra

Tanum kirke

Til

Kattås

Lengde

2,5 km

Gå til rute

Kattås - Vestmarksetra

Fra

Kattås

Til

Vestmarksetra

Lengde

1,1 km

Gå til rute

Vestmarksetra - Furuholmen

Fra

Vestmarksetra

Til

Furuholmen

Lengde

1,1 km

Gå til rute

Semsvannet - Furuholmen

Fra

Furuholmen

Til

Semsvannet

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Heia - Semsvannet

Fra

Semsvannet

Til

Heia

Lengde

8,2 km

Gå til rute

Heia - Gjellebekk

Fra

Heia

Til

Gjellebekk

Lengde

1,8 km

Gå til rute

Gjellebekk - Heggsjø

Fra

Gjellebekk

Til

Heggsjø

Lengde

3,2 km

Gå til rute

Spikkestad - Heggsjø

Fra

Heggsjø

Til

Spikkestad

Lengde

6,3 km

Gå til rute