Variert langtur fra nord til sør

Pause ved Kringla
Foto: Torgeir Stenstad, 19.09.2009

Turinformasjon

Lengde:

101 km

Område:

Nordmarka nord

Beskrivelse

Timilstur som går innom åtte kommuner og fire fylker. Turen går gjennom Nordmarka fra nord til sør, gjennom søndre delen av Bærumsmarka og Vestmarka og til slutt tvers gjennom hele Kjekstadmarka.

Fra togstasjonen på Grua sykler du først et lite stykke sørvestover på Hadelandsvegen - til du ser skilting til Mylla opp Myllavegen. Du sykler opp asfaltbakkene og kommer så frem til dammen. Der tar du til venstre - inn på skogsbilvei - og fortsetter på sørsiden av vannet frem til Trantjern.

Nå venter et lettsyklet parti forbi Ølja og ned Kalvedalen til Gjerdingen. Selv om det kan radig unna på dette partiet, så kast likevel et blikk opp til høyre når du er ved Ølja. Da ser du litt av Markas høyeste topp, Svarttjernshøgda (717 moh.). Hvis du vil kombinere syklingen med en liten topptur hvor utsikten er flott, så er et besøk på Kollern (688 moh.) et alternativ. Det går sti opp dit fra østsiden av skogsbilveien, rett etter at du har passert Ølja.

Gjerdingen er et av de største vannene i Marka, og det er på dets nordside du skal ferdes nå. Du får noen bakker å bryne deg på, men etter at du igjen kommer ned til vannkanten, kan du glede deg over flere fine rasteplasser.

På østsiden av Gjerdingen sykler du inn på en trillesti som raskt bringer deg til Gjerdingdammen. Her er det flott å ta en pause mens du skuer mot Gjerdingen gård på den andre siden av vannet. Neste etappe er mot Katnosa og Sandungen, to steder hvis navn garantert vekker gode følelser hos dem som er glad i Nordmarka. Du må opp og ned et par solide bakker før du når Sandungen. Ta det rolig i utforkjøringene; det er fartsgrense på 30 km/t i Marka!

Du startet turen i Lunner, var innom Jevnaker en tur (mellom Mylla og Gjerdingen) og krysset grensen mellom Lunner og Ringerike rett etter Katnosa. Og nå befinner du deg i Oslo kommune. Og som ikke det var nok, så blir det enda mer grensekryssing på neste delen av turen, forbi Kringla og ned til Sørkedalen, for grensen mellom Ringerike og Oslo krysses et par ganger til.

Vel nede ved Sørkedalselva skal du fortsette på den koselige Zinoberveien - et godt alternativ til den mer trafikkerte Sørkedalsveien. Men ta gjerne en tur opp til Sørkedalen skole og avlegg kafeen et besøk før den videre ferden mot Bogstadvannet.

Rett før vannet kommer du inn på hovedveien og følger denne til badeplassen. Det sier seg selv hva du her har muligheten til. Ta så Ankerveien til høyre oppe ved golfklubben. Når du krysser Lysakerelvens aller nordligste del, kommer du inn i Bærum. Du fortsetter langs elven mot Fossum bruk, og er snart på utfartsparkeringen på Fossum. Underlaget har skiftet fra grus til asfalt, men det blir snart grusvei videre vestover på denne historiske veien. Det er få bakker å forsere, og du har Bærumsmarkas skoger på den ene siden av veien og kulturlandskapet på den andre.

Ved Øverland sykler du til høyre inn på gang-/sykkelvei langs gamle Ringeriksvei. Ved Stein gård kommer du igjen inn på traseen til Ankerveien, og nå er det sykling på turvei over Steinshøgda og ned til Bærums Verk og handelssenteret der. Benytt sjansen til å kikke på elvestrykene. Spesielt om våren og etter en nedbørsperiode kan Lomma gå stri. Og det er langs Lomma du skal fortsette ned til Vøyenenga. Selv om det aldri er lang vei til bebyggelsen, er turveien godt skjermet fra den. Det er flere brukbare rasteplasser langs de nederste delene av elven.

Lomma flyter etter hvert sammen med Isielva og blir da til Sandvikselva nede ved Vøyenenga. Her sykler du opp veien på høyre på høyre side av Kirkerudbakken og kommer da frem til Tanum kirke, et kjent landemerke ved inngangen til Vestmarka. Du er nå oppe på det fagre Tanumplatået og sykler så gjennom kulturlandskap - og etter hvert på sti - til Kattås. Ta så asfaltveien opp til Vestmarksetra og fortsett på skogsbilvei mot Furuholmen og ned til Semsvannet - i Asker kommune.

Etter å ha syklet gjennom villabebyggelse og forbi åker, eng, småskog og golfbane, er du nede ved Gamle Drammensvei i Lier. Følg den vestover til Heia og sving til venstre under E18. Da er Kjekstadmarka neste utfordring, og denne delen av Marka skal du krysse fra nord til sør. Det nærmer seg slutten på turen idet du kommer inn i Røyken kommune rett sør for Heggsjø. Sjarmøretappen ned til togstasjonen i Spikkestad avsluttes gjennom et som regel frodig kulturlandskap.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Grua - Mylla Grua Mylla 5 km Offentlig vei
Mylla - Trantjern [på veien] Mylla Trantjern 4,8 km Skogsbilvei/turvei
Trantjern - Kalvedalen Trantjern Kalvedalen 3,7 km Skogsbilvei/turvei
Kalvedalen - Gjerdingdammen Kalvedalen Gjerdingsdammen 6,7 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Gjerdingsdammen - Katnosa - Sandungen gård Gjerdingsdammen Sandungen gård 9,9 km Skogsbilvei/turvei
Sandungen gård - Kringla Sandungen gård Kringla 6,4 km Skogsbilvei/turvei
Sørkedalen skole - Kringla Sørkedalen skole Kringla 9,4 km Skogsbilvei/turvei
Bogstad badeplass - Sørkedalen skole Bogstad badeplass Sørkedalen skole 6,8 km Offentlig vei
Bogstad badeplass - Fossum Bogstad badeplass Fossum 3 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Sagstua - Fossum Sagstua Fossum 3,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Øverland - Sagstua Øverland Sagstua 1,3 km Skogsbilvei/turvei
Øverland - Bærums Verk Øverland Bærums Verk 4,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Vøyenenga - Bærums Verk Vøyenenga Bærums Verk 4,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Tanum kirke - Vøyenenga Tanum kirke Vøyenenga 2 km Offentlig vei og trillesti/løypetrasé
Tanum kirke - Kattås Tanum kirke Kattås 2,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Kattås - Vestmarksetra Kattås Vestmarksetra 1,1 km Offentlig vei
Vestmarksetra - Furuholmen Vestmarksetra Furuholmen 1,1 km Skogsbilvei/turvei
Semsvannet - Furuholmen Semsvannet Furuholmen 4,9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Heia - Semsvannet Heia Semsvannet 8,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Heia - Gjellebekk Heia Gjellebekk 1,8 km Offentlig vei
Gjellebekk - Heggsjø Gjellebekk Heggsjø 3,2 km Skogsbilvei/turvei
Spikkestad - Heggsjø Spikkestad Heggsjø 6,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Grua - Mylla

Fra Grua Til Mylla Lengde 5 km Område Nordmarka nord Type Offentlig vei Gå til turen

Mylla - Trantjern [på veien]

Fra Mylla Til Trantjern Lengde 4,8 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Trantjern - Kalvedalen

Fra Trantjern Til Kalvedalen Lengde 3,7 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Kalvedalen - Gjerdingdammen

Fra Kalvedalen Til Gjerdingsdammen Lengde 6,7 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Gjerdingsdammen - Katnosa - Sandungen gård

Fra Gjerdingsdammen Til Sandungen gård Lengde 9,9 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sandungen gård - Kringla

Fra Sandungen gård Til Kringla Lengde 6,4 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sørkedalen skole - Kringla

Fra Sørkedalen skole Til Kringla Lengde 9,4 km Område Nordmarka syd Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Bogstad badeplass - Sørkedalen skole

Fra Bogstad badeplass Til Sørkedalen skole Lengde 6,8 km Område Nordmarka syd Type Offentlig vei Gå til turen

Bogstad badeplass - Fossum

Fra Bogstad badeplass Til Fossum Lengde 3 km Område Nordmarka syd Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Sagstua - Fossum

Fra Sagstua Til Fossum Lengde 3,9 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Øverland - Sagstua

Fra Øverland Til Sagstua Lengde 1,3 km Område Bærumsmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Øverland - Bærums Verk

Fra Øverland Til Bærums Verk Lengde 4,1 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Vøyenenga - Bærums Verk

Fra Vøyenenga Til Bærums Verk Lengde 4,9 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Tanum kirke - Vøyenenga

Fra Tanum kirke Til Vøyenenga Lengde 2 km Område Vestmarka Type Offentlig vei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Tanum kirke - Kattås

Fra Tanum kirke Til Kattås Lengde 2,5 km Område Vestmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Kattås - Vestmarksetra

Fra Kattås Til Vestmarksetra Lengde 1,1 km Område Vestmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Vestmarksetra - Furuholmen

Fra Vestmarksetra Til Furuholmen Lengde 1,1 km Område Vestmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Semsvannet - Furuholmen

Fra Semsvannet Til Furuholmen Lengde 4,9 km Område Vestmarka Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Heia - Semsvannet

Fra Heia Til Semsvannet Lengde 8,2 km Område Vestmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Heia - Gjellebekk

Fra Heia Til Gjellebekk Lengde 1,8 km Område Vestmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Gjellebekk - Heggsjø

Fra Gjellebekk Til Heggsjø Lengde 3,2 km Område Kjekstadmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Spikkestad - Heggsjø

Fra Spikkestad Til Heggsjø Lengde 6,3 km Område Kjekstadmarka Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Samarbeidspartnere