Vøyenenga - Bærums Verk

Rutenr:

481

Lengde:

4,9 km

Område:

Bærumsmarka

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Flott sykkelrute som tar deg opp langsetter elven Lomma. Ruten går dels på grusvei og dels på asfaltbelagt gang- og sykkelvei, slik at du aldri er i konflikt med biltrafikken.

Fra Vøyenenga, nærmere bestemt ved foten av Kirkerudbakken i krysset mellom Skuiveien og Grinibråten, sykler du på turveien et par hundre meter og kommer da til undergangen ved E16. Du er nå kommet til det stedet der Isielva og Lomma har slår seg sammen og blir til Sandvikselva. Rett etterpå tar du til høyre der turveiskiltet viser retningen mot Bærums Verk. Du sykler over broen over den sydligste delen av Isielva og kommer så tett på Vøyenfallene og Vøyendammen, som er den sydligste delen av Lomma. Her er det en fin rasteplass nede ved vannet.

Når du så fortsetter, ser du Wøyen gård til venstre. Her følger du ikke asfaltveien, men tar turveien til høyre. Du sykler hele tiden på vestsiden av elven, krysser Brynsveien og passerer skolen (som du får på venstre hånd). Selv om det står noen store kraftmaster ved elven er dette en nydelig trasé å sykle. Her er det også et par fine steder å raste.

Du passerer snart Spikerbruksfallet, den eneste kraftstasjon langs Lomma som fortsatt er i bruk. Den stod ferdig i 1915, og var en av i alt ni slike stasjoner som ble bygget langs elven frem mot 1935. Mer om Spikerbruksfallet kan du lese her.

Etter hvert skifter underlaget fra grus til asfalt, og du kommer inn på gang- og sykkelveien langs Gamle Lommedalsvei, og deretter langs Lommedalsveien. Nå har du Glitredammen på høyre hånd. Litt syd for Bærums Verk krysser ruten Lomma (bro), slik at du nå sykler på østsiden av den. Ta deretter Verksgata inn til venstre og kryss elven ved den første broen du kommer til. Nå kan du fortsette på turveien frem til og gjennom handelssenteret før du på nytt krysser elven og ender opp ved bussholdeplassen.

Herfra har du tre muligheter. Den ene er å sykle over Steinshøgda til Øverland (rute 483). Den andre er å ta Gamleveien videre nordover til Guriby (rute 484), mens den tredje er å sykle til Skuirute 828.
Sommer

Foto: Erik Unneberg, 06.06.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bærums Verk 101 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Vøyenenga 30 Innfallsport (parkering) Vestmarka

Bærums Verk

Moh

101 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Vøyenenga

Moh

30 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere