Tanum kirke - Vøyenenga

Rutenr:

485

Lengde:

2 km

Område:

Vestmarka

Type:

Fra Tanum kirke går ruten først nordover på Tanumveien. Legg merke til den en gang så flotte Tanumeika som du sykler forbi etter et par hundre meter. Her holder du til venstre og fortsetter Tanumveien til den gjør en høyresving. Fortsett så et par hundre meter og sykle inn til høyre slik at du kommer inn på Grinibråten. Snart er du nede ved Vøyenenga ved foten av Kirkerudbakken.

Som et alternativ til å sykle nedover Grinibråten kan du ta til høyre på turstien noen titalls meter fra det stedet der Tanumveien møter Butterudveien. Selv om den regnes som trillesti, er det mulig å sitte på sykkelen nesten hele veien. Det bærer nedover langs bekkedraget og gjennom villabebyggelse frem til Vøyenenga.

Fra Vøyenenga kan du sykle til Sandvika (rute 479) eller krysse Skuiveien og ta deg opp til Bærums Verk på (rute 481). Du kan også sykle mot Valler ved å velge rute 826. Et siste alternativ er å sykle rute 827 mot Skui.
Vårdag ved Tanum kirke
Foto: Erik Unneberg, 13.05.2009

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Vøyenenga - Bærums Verk 4,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Sandvika - Vøyenenga 4,9 km Offentlig vei Bærumsmarka
Valler - Vøyenenga 4,3 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Sandvika - Tanum kirke 4,9 km Offentlig vei Bærumsmarka

Vøyenenga - Bærums Verk

Lengde 4,9 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sandvika - Vøyenenga

Lengde 4,9 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Valler - Vøyenenga

Lengde 4,3 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sandvika - Tanum kirke

Lengde 4,9 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Tanum kirke 160 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Vøyenenga 30 Innfallsport (parkering) Vestmarka

Tanum kirke

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Vøyenenga

Moh

30 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere