Bogstad badeplass - Sørkedalen skole

Rutenr:

465

Lengde:

6,8 km

Område:

Nordmarka syd

Type:

Bogstad badeplass ligger på østsiden av Bogstadvannet. Her starter denne sykkelruta. Den går nordover gjennom Sørkedalen, men ikke på Sørkedalsveien, som er hovedveien gjennom dalen. Riktig nok sykler du første del av turen på denne veien - forbi Bogstad gård. Dette er en gård med lange tradisjoner. I middelalderen tilhørte den klosteret på Hovedøya.

Men når Sørkedalsveien etter 1,8 kilometer fortsetter rett fram mot Årnes (rute 464), tar du til høyre - inn på Zinoberveien. Denne veien går - i motsetning til Sørkedalsveien - på østsiden av Sørkedalselva.

Veien går delvis forbi gårder, delvis gjennom skog. På deler av strekningen er det noe "bakkete". Ved Brenna går Sakariasveien inn til høyre. Her kan du følge rute 168 opp til Finnerud.

Vår rute krysser Langlielva, og du kommer opp til den store parkeringsplassen ved gården Åmot. Om du fortsetter rett fram her, kan du komme til Søndre Heggelivann (rute 180) og Kringla (rute 96). Men her tar du til venstre, krysser Heggelivelva og kommer fram til Sørkedalen skole. Her ligger også Sørkedalen Landhandel, der det er mat og drikke å få kjøpt.

Dermed er du inne på Sørkedalsveien igjen. Sykler du til høyre, kommer du til Skansebakken (rute 466), der det er flere ruter videre innover i Marka. Du kan også komme til Årnes om du tar til høyre (rute 210 via Stormyra og Merradalen). Velger du motsatt retning, er veien til Årnes betydelig kortere og lettere (rute 463).
Inn skoleporten
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 08.10.2006

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Årnes - Bogstad badeplass 2,6 km Offentlig vei Bærumsmarka
Huseby - Bogstad badeplass 3,1 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Nordmarka syd
Bogstad badeplass - Østernvann 5,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Nordmarka syd
Årnes - Sørkedalen skole 3,7 km Offentlig vei Bærumsmarka
Sørkedalen skole - Finnerud 3,7 km Skogsbilvei/turvei Nordmarka syd

Årnes - Bogstad badeplass

Lengde 2,6 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Huseby - Bogstad badeplass

Lengde 3,1 km Område Nordmarka syd Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Bogstad badeplass - Østernvann

Lengde 5,2 km Område Nordmarka syd Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Årnes - Sørkedalen skole

Lengde 3,7 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Sørkedalen skole - Finnerud

Lengde 3,7 km Område Nordmarka syd Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Bogstad badeplass 146 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Bogstad gård 160 Gårdsbruk Nordmarka syd
Bogstadvannet 145 Vann, tjern Bærumsmarka
Langlielva 250 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Sørkedalen Landhandel 180 Stue, hytte (andre) Nordmarka syd
Sørkedalen skole 175 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Sørkedalselva 148 Elv, bekk, foss Nordmarka syd

Bogstad badeplass

Moh

146 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Bogstad gård

Moh

160 m

Type

Gårdsbruk

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Bogstadvannet

Moh

145 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Langlielva

Moh

250 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen Landhandel

Moh

180 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Sørkedalen skole

Moh

175 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Sørkedalselva

Moh

148 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Fra Maridalen til Sørkedalen 30,8 km Sykkeltur Brekke - Sørkedalen skole
Fra toppen av Krokskogen 27,6 km Sykkeltur Ringkollen - Sørkedalen skole
Nordøst i Bærumsmarka 16,4 km Sykkeltur Bogstad badeplass - Bogstad badeplass
Opp til Heggelidammen 23,1 km Sykkeltur Sørkedalen skole - Sørkedalen skole
Til Markas indre fra Sørkedalen 89,6 km Sykkeltur Sørkedalen skole - Sørkedalen skole

Fra Maridalen til Sørkedalen

Lengde

30,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brekke

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Fra toppen av Krokskogen

Lengde

27,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Nordøst i Bærumsmarka

Lengde

16,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Bogstad badeplass

Til

Bogstad badeplass

Gå til turen

Opp til Heggelidammen

Lengde

23,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sørkedalen skole

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Til Markas indre fra Sørkedalen

Lengde

89,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sørkedalen skole

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Samarbeidspartnere