Bogstad badeplass - Sørkedalen skole

Rutenr:

465

Lengde:

6,8 km

Område:

Nordmarka syd

Type:

Offentlig vei
Bogstad badeplass ligger på østsiden av Bogstadvannet. Her starter denne sykkelruta. Den går nordover gjennom Sørkedalen, men ikke på Sørkedalsveien, som er hovedveien gjennom dalen. Riktig nok sykler du første del av turen på denne veien - forbi Bogstad gård. Dette er en gård med lange tradisjoner. I middelalderen tilhørte den klosteret på Hovedøya.

Men når Sørkedalsveien etter 1,8 kilometer fortsetter rett fram mot Årnes (rute 464), tar du til høyre - inn på Zinoberveien. Denne veien går - i motsetning til Sørkedalsveien - på østsiden av Sørkedalselva.

Veien går delvis forbi gårder, delvis gjennom skog. På deler av strekningen er det noe "bakkete". Ved Brenna går Sakariasveien inn til høyre. Her kan du følge rute 168 opp til Finnerud.

Vår rute krysser Langlielva, og du kommer opp til den store parkeringsplassen ved gården Åmot. Om du fortsetter rett fram her, kan du komme til Søndre Heggelivann (rute 180) og Kringla (rute 96). Men her tar du til venstre, krysser Heggelivelva og kommer fram til Sørkedalen skole. Her ligger også Sørkedalen Landhandel, der det er mat og drikke å få kjøpt.

Dermed er du inne på Sørkedalsveien igjen. Sykler du til høyre, kommer du til Skansebakken (rute 466), der det er flere ruter videre innover i Marka. Du kan også komme til Årnes om du tar til høyre (rute 210 via Stormyra og Merradalen). Velger du motsatt retning, er veien til Årnes betydelig kortere og lettere (rute 463).
Inn

Foto: Eivind Molde, 08.10.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bogstad badeplass 146 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Bogstad gård 160 Gårdsbruk Nordmarka syd
Bogstadvannet 145 Vann, tjern Bærumsmarka
Langlielva 250 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Sørkedalen Landhandel 180 Stue, hytte (andre) Nordmarka syd
Sørkedalen skole 175 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Sørkedalselva 148 Elv, bekk, foss Nordmarka syd

Bogstad badeplass

Moh

146 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Bogstad gård

Moh

160 m

Type

Gårdsbruk

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Bogstadvannet

Moh

145 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Langlielva

Moh

250 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen Landhandel

Moh

180 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Sørkedalen skole

Moh

175 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Sørkedalselva

Moh

148 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere