Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen

Rutenr:

1009

Lengde:

6,6 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Fra Myrseter følger ruta skogsbilveien nordover til den gamle finneplassen Monsebråtan. Det er en god del stigning på den strekningen. Fortsettelsen byr også på et par mindre kneiker, opp til der veien slutter vest for Kampevaddammen, 1,8 kilometer senere.

Nå kommer du inn på en trillesti, men er snart på skogsbilvei igjen. Den sykler du på fram til Fjellseterbommen, der ruta ender i veidelet.

Like før krysset, er det ei bru på høyre side. Den krysser Store Lomma - som ikke er spesielt stor akkurat her - og er starten på en ca. 1,5 kilometer lang trillesti opp til Løvlia (rute 270). Fortsetter du rett fram, kommer du videre mot Damtjern (rute 271) eller Åsa (rute 542), mens veien som går skarpt til venstre, fører til Fjellsetra (rute 1012), med forbindelse til By i Lommedalen, Kleivstua og Skardtjern.
Elvekrysning

Foto: Torkel Kristoffersen, 05.09.2005

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Damtjern - Fjellseterbommen 6,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Byvann - Myrseter 2,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Fjellseterbommen - Løvlia 1,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Tverrelva - Myrseter 1,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Fjellsetra - Skardtjern 2,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Damtjern - Fjellseterbommen

Lengde

6,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Byvann - Myrseter

Lengde

2,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Fjellseterbommen - Løvlia

Lengde

1,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Tverrelva - Myrseter

Lengde

1,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Fjellsetra - Skardtjern

Lengde

2,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Fjellseterbommen 480 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Myrseter 294 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole

Fjellseterbommen

Moh

480 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Myrseter

Moh

294 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere