Myrseter

Bestyrere/hytteverter:

Ubetjent, DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig

E-post:

info.oslo@dnt.no

Telefon:

22 82 28 00
Ikke servering
Egen hjemmeside
Fortsatt

Foto: Erik Unneberg, 27.03.2011

Om Myrseter

Myrseter er en seter fra 1700-tallet. Bygningene er endret og bygget på opp gjennom årene, men stedet har beholdt særpreget. Kyrne som beiter i området bidrar til seteridyll. 5. september 2004 ble Myrseter åpnet som ubetjent turisthytte. På loftet er det to soverom med til sammen ti soveplasser. I 1. etasje er det stue, kjøkken og "melkebu".
Enkleste adkomst er på skogsbilvei fra By i Lommedalen (10 km), med sykkel om sommeren eller på ski omvinteren. Det går en godt preparert skiløype rett forbi hytta. Det er også fine løyper sørover fra Løvlia. Skal du hit til fots, kan du velge blåmerket sti fra By (ca. 9 km).

NB! Løypene fra Sollihøgda, Kleivstua og Sørkedalen er krevende og må kun benyttes av folk som er trent og godt kjent. Deler av løypenettet prepareres bare på vintre med godt skiføre. Fra Kampesetra til Myrseter er løypene kun merket og ikke preparert. Merk også at Trehørningen ved Kampesetra er regulert og at isen derfor kan være usikker, selv i kalde perioder.

Samarbeidspartnere