Byvann - Myrseter

Rutenr:

1008

Lengde:

2,5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
I den nordøstre enden av Byvann er det et veidele, og det er her denne ruten starter. Du sykler først ned mot sørenden av Trehørningen, og videre på veien vestover. Etter hvert blir veien mer og mer "gressbevokst", og siste del av ruta går på trillesti ned til Myrseter.

Myrseter ligger ved skogsbilveien mellom By i Lommedalen og Kampevaddammen, så det er mulig å fortsette syklingen. Ved å ta til venstre, kommer du inn på rute 202, og kan følge skogsbilveien sørover mot Tverrelva. Hvis du istedenfor vil nordover, svinger du til høyre, i retning Monsebråtan og Fjellseterbommen (rute 1009), med forbindelse bl.a. til Løvlia og Damtjern.
Tjernet ved trillestien

Foto: Petter Heim, 12.10.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Storebekkhytta - Dammyrdalen - Byvann 6,8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Tverrelva - Myrseter 1,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
By i Lommedalen - Byvann 7,5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen 6,6 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Storebekkhytta - Dammyrdalen - Byvann

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Tverrelva - Myrseter

Lengde

1,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

By i Lommedalen - Byvann

Lengde

7,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen

Lengde

6,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Byvann 338 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Myrseter 294 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole

Byvann

Moh

338 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Myrseter

Moh

294 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere