Eidsvoll - Ås skole

Rutenr:

502

Lengde:

3,5 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Sykkelruta starter i krysset ved Eidsvoll rådhus. Vi sykler først gjennom Rådhusgata og tar så til venstre, inn i Sundgata. Vi krysser Vorma på gamlebrua, holder svakt til venstre og krysser jernbanelinja, før vi så tar til høyre på gang- og sykkelvei langs Fv 181.

I bunnen av en bakke tar vi til venstre gjennom en undergang, og sykler opp Eidsvollbakken, som har grusdekke på strekningen opp til Eidsvoll kirke. Pilegrimsstien går også her.

Plassen nord for kirka kalles Tingvoll, fordi Eidsivatinget ble holdt her over en periode på 600 år. Midt på Tingvoll står en minnestein over Eidsivatinget. Det er satt opp informasjonsavler som forteller den spennende historien som knytter seg til dette stedet.

Veien munner ut i gang- og sykkelveien som går langs Eidsvollvegen (Fv 181) i nordvestlig retning. På den første delen er det lett motbakke, før det fra Vegamot er flat trasé helt til Ås skole. Langs fylkesveien passerer vi bl.a. Myrer stadion.

Vi passerer skolebygningene og holder til venstre - og dermed er vi framme ved skiltet som viser hvor parkeringsplassen ligger. Her ender vår rute. Herfra kan vi fortsette mot Lensmannsvangen (rute 503), Åsleia (rute 507) og Eidsvoll verk (rute 693). Ønsker du å sykle en annen vei til Eidsvoll verk, kan du ta til venstre ved Vegamot (rute 694). Nok en mulighet finnes her ved Ås skole - for litt før parkeringsplassen, nede i en dump der det er satt opp sykkelskilt, kan man ta til høyre gjennom undergangen, og sykle nordover til Tømte i rute 800.


NB: Det er flere traseer som kan velges fra Eidsvoll rådhus til Ås skole. Her er et alternativ! Denne traseen er 4,1 kilometer, dvs. 600 meter lengre enn den som beskrives ovenfor. Mange vil si at alternativet gir en bedre sykkelopplevelse. Ønsker du å prøve denne, sykler du gang- og sykkelveien fra parkeringplassen ved Eidsvoll rådhus - gjennom undergang under Fv 181 og ut på Eidsvollbrua. Rett etter brua tar du til venstre opp Finstadvegen. Ca. 200 meter senere tar du så av til høyre, opp en bratt bakke (Camilla Collets veg). De første 20 meterne av vegen er best egnet til å trille sykkelen enten man går opp eller sykler ned bakken. Deretter har du en framfor seg en fin, flat trase på en lite trafikkert grusveg. Du sykler da parallelt med Eidsvoll kommunes kultursti, og det er fullt mulig å sette fra seg sykkelen og ta en avstikker for bl.a. å komme til et fint utsiktspunkt og Wergelandskilden. Du passerer Eidsvoll kirke før Camilla Collets veg munner ut i gang- og sykkelvegen langs Eidsvollvegen (Fv 181). Resten er felles med traseen ovenfor.
Eidsvoll kirke
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 13.08.2011

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Dal - Finstad - Eidsvoll 11 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Eidsvoll - Jønsjøen 4,6 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Ås skole - Lensmannsvangen 5,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Eidsvoll - Nes
Eidsvoll - Skovseth - Habberstad 6,3 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Ås skole - Åsleia 3,7 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes

Dal - Finstad - Eidsvoll

Lengde 11 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Eidsvoll - Jønsjøen

Lengde 4,6 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Ås skole - Lensmannsvangen

Lengde 5,7 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Eidsvoll - Skovseth - Habberstad

Lengde 6,3 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Ås skole - Åsleia

Lengde 3,7 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Eidsvoll 120 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes
Ås skole 198 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes

Eidsvoll

Moh

120 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Ås skole

Moh

198 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Den store gullverksrunden 50,4 km Sykkeltur Eidsvoll - Eidsvoll
Gullverksrunden 36,6 km Sykkeltur Eidsvoll - Eidsvoll
Mistberget rundt 29,2 km Sykkeltur Ås skole - Ås skole
Over Totenåsen fra Reinsvoll 81,4 km Sykkeltur Reinsvoll - Eidsvoll
Utsjørunden 32,7 km Sykkeltur Eidsvoll - Eidsvoll

Den store gullverksrunden

Lengde

50,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Eidsvoll

Til

Eidsvoll

Gå til turen

Gullverksrunden

Lengde

36,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Eidsvoll

Til

Eidsvoll

Gå til turen

Mistberget rundt

Lengde

29,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ås skole

Til

Ås skole

Gå til turen

Over Totenåsen fra Reinsvoll

Lengde

81,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Reinsvoll

Til

Eidsvoll

Gå til turen

Utsjørunden

Lengde

32,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Eidsvoll

Til

Eidsvoll

Gå til turen

Samarbeidspartnere