Eidsvoll verk - Eidsvoll

Rutenr:

694

Lengde:

7,5 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta starter på Eidsvoll verk. Fra krysset i sentrum, ca. 100 meter fra rundkjøringen, sykler vi i nordøstlig retning på Carsten Ankers veg. Etter et par korte bakker, en ned og en opp, er vi framme i krysset ved Karlstua. Her går rute 693 mot venstre, til Ås skole. Men vi holder til høyre her, og følger Fossumvegen videre.

Ved Vengerbakken tar vi til venstre, inn i Dønnumskia. Veien "dukker ned" i en elvedal, der Nessa krysses ved Nessfossen. Ellers er veien stort sett flat. Ferden fortsetter gjennom frodig kulturlandskap, der vi hele tiden har utsikt mot Mistberget, det kjente landemerket her i traktene. Det er lite trafikk på denne veien.

Fram til Vegamot er ruta en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7. I krysset her går rute 799 til venstre - den er et alternativ for den som allere nå har tenkt seg tilbake til start. Men vår rute går mot høyre, og vi sykler videre på gang- og sykkelvei langs Eidsvollvegen.

Når den veien dreier mot venstre, fortsetter vi et veldig kort stykke rett fram, og tar så svakt mot venstre, inn i Eidsvollbakken. Snart får vi Eidsvoll kirke på høyre side. Plassen nord for kirka kalles Tingvoll, fordi Eidsivatinget ble holdt her over en periode på 600 år. Midt på Tingvoll står en minnestein over Eidsivatinget. Det er satt opp informasjonsavler som forteller den spennende historien som knytter seg til dette stedet.

Så triller vi ned bakken (grusdekke), gjennom undergang under fylkesveien, og tar så til høyre. Rundt 300 meter senere svinger vi av mot venstre, krysser jernbanelinja og deretter Vorma på gamlebrua. Vi fortsetter rett fram i Sundgata, og tar til høyre i Rådhusgata. Dermed er vi ved denne rutas ende, ved Eidsvoll rådhus.

Herfra kan man fortsette til Habberstad via Hestdalen (rute 528) eller via Skovseth (rute 527) - eller man kan sykle til Jønsjøen (rute 533) eller Rolstad i Nes kommune (rute 696). Sistnevnte rute går på østsiden av Vorma. Skulle du ønske å sykle sørover på vestsiden, og på en mindre trafikkert vei, krysser du elva på Eidsvollbrua, og legger i vei mot Brårud i rute 803. I den retningen kan du også sykle om du vil til Dal (rute 857).
Eidsvollsbygningen

Foto: Eivind Molde, 14.06.2014

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Eidsvoll 120 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes
Eidsvoll verk 180 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes

Eidsvoll

Moh

120 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Eidsvoll verk

Moh

180 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Samarbeidspartnere