Ås skole - Tømte

Rutenr:

800

Lengde:

5,3 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Offentlig vei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er parkeringsplassen ved Ås skole. Vi sykler først ca. 100 meter østover langs Eidsvollvegen. Gang- og sykkelveien fører ned i en dump der det er satt opp sykkelskilt. Her tar vi til venstre, under veien.

Vi fortsetter rett fram, opp bakken på den andre siden, holder til høyre, og kommer straks inn i Hammerstadvegen. Her tar vi til venstre, opp bakken. Vi følger veien videre mot høyre, gjennom boligområdet på Hammerstad. Dette er en vei med liten trafikk.

Hammerstadvegen går etter hvert over i en gang- og sykkelvei langs Trondheimsvegen. Snart er vi ute i kulturlandskapet, og har flott utsikt østover mot områdene ved Vorma.

Der gang- og sykkelveien slutter (2014), tar Dokkenmoen av til høyre. Vi sykler inn der, og slipper dermed å blande oss med bilistene på Trondheimsvegen. Dokkenmoen har svært liten trafikk. Vi passerer flere gårdstun på vei nordover, og kommer etter hvert inn langs Trondheimsveien igjen (gang- og sykkelvei).

Vi krysser over firefelts E6, og kommer ned til krysset ved Tømte. Her - ved foten av Mistberget - ender vår rute. Turen kan fortsette nordover i rute 931 til Vesle Byua, rute 506 til Byrudstua eller i rute 801, som går forbi Minnesund og videre til Holt, øst for Vorma. Eller vi kan ta rute 802, som går til venstre, opp Åsleia. Den kan være et alternativ dersom vi allerede nå vil tilbake til start. - En fin, liten rundtur.
Langs

Foto: Eivind Molde, 14.06.2014

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Tømte 190 Gårdsbruk Eidsvoll - Nes
Ås skole 198 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes

Tømte

Moh

190 m

Type

Gårdsbruk

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Ås skole

Moh

198 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Samarbeidspartnere