Eidsvoll - Skovseth - Habberstad

Rutenr:

527

Lengde:

6,3 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Offentlig vei
Sykkelruta starter i krysset ved Eidsvoll rådhus. Her ved rådhuset er det rikelig med parkeringsplasser utenom normal arbeidstid, så dette er et godt utgangspunkt for turer.

Vi sykler først gjennom Rådhusgata og fortsetter rett inn i Sundgata, som svinger oppover mot høyre. Vi har nå utsiktspunktet Sundtoppen på venstre siden av veien. Det er ikke sammenhengende fortau her, så for syklistene vil det være greiest å benytte veibanen.

Ved bensinstasjonen tar vi til venstre, inn i Tynsåkvegen. Her er det jevn stigning fra start. Første del av denne veien har også fortau "som kommer og går", så det er nok mest hensiktsmessig å benytte veien.

Når Tynsåkvegen flater ut, har den en godt egnet gang- og sykkelveg fram til Skovseth, hvor veien munner ut i Østsidavegen (Fv 177). Tar man til høyre her, kan man komme inn på Odalsvegen, og så evt. fortsette tilbake til Eidsvoll rådhus.

Men vi tar til venstre, nordover Østsidavegen. Her mangler det gang- og sykkelvei, men veien er ikke sterkt trafikkert. Vær likevel OBS på at de bilene som kjører her, har en tendens til å ha høyere fart enn fartsgrensene. Veien går gjennom et fint kulturlandskap. Det er litt stigning i starten, før det så går litt nedover igjen - fram til krysset ved Habberstad, 3,8 kilometer nord for Skovseth.

Her går Hestdalsvegen til høyre, gjennom Hestdalen til Fløyta og Odalsvegen. Dette er rute 528, som ender på Eidsvoll. Rute 529 fortsetter videre nordover, til Holt.
Tømmerfløteren

Foto: Helge Eliassen, 02.08.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Eidsvoll 120 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes
Habberstad 175 Gårdsbruk Eidsvoll - Nes

Eidsvoll

Moh

120 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Habberstad

Moh

175 m

Type

Gårdsbruk

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Samarbeidspartnere