Krokskogen - Hole

Om Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Løypepreparering

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra.
Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien.
Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov.
Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Føremelding

Ringkollen - 18. April 2024 kl. 08:21

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -2 til -5 grader.
Vær: Klarvær .
Snødybde: 10-50 cm.
Smøretips: Rode multigrade klister

Det er kaldt på natten og harde løyper på morgenen. Det blir varmt utover dagen og snøen smelter fort på dagtid. Det er fremdeles noe snø, men nå lar det seg ikke lenger å kjøre ut i terrengløypene pga. fare for gjennomslag. Vi pusset opp stadion, lysløypa og løypa ut til Kolltjern nå på morgenen På vannene har vi har tatt inn merkestikkene. Vær obs på tynn is ved bekkeløp og i kantene av vannene. ____________________________________________________________________________________________PREPARERINGSRESTRIKSJONER PÅ RINGKOLLEN En av grunneierne på Ringkollen ønsker at vi ikke preparerer løyper i grunneierens område gjeldende fra 15. januar. Bakgrunnen er uenighet mellom grunneier og Ringerike kommune. Som følge av dette vil tilbudet av skiløyper ut fra Ringkollen være redusert. Dette beklager vi og presiserer at Skiforeningen ikke er en del av denne uenigheten. Se preppestatus i kartet for løypetilbud. Løypene som er markert grå i kartet syd for Ringkollen er de som ikke prepareres.

By i Lommedalen - 18. April 2024 kl. 07:10

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: -2 til 5 grader.
Vær: Lettskyet, pent. .
Snødybde: 0-50 cm. 0 cm det siste døgnet.
Smøretips: Klister

Frisk aprilmorgen i dag også. Det bidrar til at skiføret innover på veien holder en stund til. Skiene må bæres inn de første 500 hundre meterene. Her er det nå dårlig skiføre, men til gjengjeld mye blåveis langs veien🪻Begynner også å bli mange bare flekker på veien innover, så nå er det definitivt snart slutt. Kjører ikke i dag, men sannsynligvis blir det en siste tur i morgen tidlig. Følg med på Skiforeningen.no og iMarka-appen for oppdatert løypestatus. God vårskitur! 🌞Frem med shortsen 😉

Sørkedalen - 17. April 2024 kl. 07:57

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 5 til 0 grader.
Vær: Lettskyet .
Snødybde: 0-60 cm.
Smøretips: Rossa klister

Det er nå større partier uten snø hele veien inn til Storbekkhytta.- fortsatt skimuligheter i høyden, men minker også fort her. Det er mulig å sykle på veier som har vært brøytet i vinter. Stikkene er nå tatt inn på vannene. Se forøvrig kart for preppestatus.

Sollihøgda - 15. April 2024 kl. 07:50

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til 1 grader.
Vær: Klart vær .
Snødybde: 10-60 cm.
Smøretips: Multigrade klister

Det har minket mye på snøen de siste dagene. Men fortsatt skimuligheter på Djupdalsveien, litt dårlig med snø de første 2-300 m. Nå er også alle stikkene tatt inn på vannene.

Eineåsen - 30. March 2024 kl. 08:16

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: 2 til 3 grader.
Vær: Tåke og yr.
Snødybde: 15-40 cm. 0 det siste døgnet.

Da er det kjørt i Eineåsen og vinteren er på hell. I hovedrunden er det lite snø og en god del is, men det går an å gå. Nedre delen av løypene er greie untatt sørsløyfa, der er det mye is i bakken og i svingene. God tur!

Prepareringsrestriksjoner på Ringkollen

En av grunneierne på Ringkollen ønsker at vi ikke preparerer løyper i grunneierens område gjeldende fra 15. januar.
Bakgrunnen er uenighet mellom grunneier og Ringerike kommune.
Som følge av dette vil tilbudet av skiløyper ut fra Ringkollen være redusert. Dette beklager vi og presiserer at Skiforeningen ikke er en del av denne uenigheten. Se preppestatus i kartet for løypetilbud.

NB: Løypene som er markert grå i kartet syd for Ringkollen er de som ikke prepareres.

Løyper i Krokskogen - Hole

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 3.8 km ikke preparert ikke preparert
Lysløypa på Sollihøgda 3.5 km ikke preparert ikke preparert
Storebekkhytta - Dammyra 3.9 km ikke preparert ikke preparert
Lysløypa på Ringkollen 3.5 km ikke preparert ikke preparert
Lysløypa på Lokalet (2 km) 2 km ikke preparert ikke preparert

Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien]

Lengde

3.8 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Lysløypa på Sollihøgda

Lengde

3.5 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Storebekkhytta - Dammyra

Lengde

3.9 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Lysløypa på Ringkollen

Lengde

3.5 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Lysløypa på Lokalet (2 km)

Lengde

2 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Sykkelruter i Krokskogen - Hole

Ruter Lengde Type Område
Ringkollen - Storflåtan gård 10.9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Homledal - Sørsetra 8.3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Sørsetra - Kleivstua 3.5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård 8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Damtjern - Storflåtan gård 5.2 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Ringkollen - Storflåtan gård

Lengde

10.9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Homledal - Sørsetra

Lengde

8.3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sørsetra - Kleivstua

Lengde

3.5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Damtjern - Storflåtan gård

Lengde

5.2 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i Krokskogen - Hole

Steder Moh Type Område
Åboråsen 547 Topp, ås Krokskogen - Hole
Åbortjern 507 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Åbortjern 393 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Åbortjernet 501 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Abrahamsrud 306 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Åboråsen

Moh

547 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åbortjern

Moh

507 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åbortjern

Moh

393 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åbortjernet

Moh

501 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Abrahamsrud

Moh

306 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stuer i Krokskogen - Hole

Stuer Område Ansvarlig Moh
Sørsetra Krokskogen - Hole Diverse 420 m
Løvlia skistue Krokskogen - Hole Skiforeningen 563 m
Ringkollstua Krokskogen - Hole Diverse 605 m
Heggelia Krokskogen - Hole 520 m
Storebekkhytta Krokskogen - Hole Skiforeningen 290 m

Sørsetra

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

420 m

Gå til stuen

Løvlia skistue

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

563 m

Gå til stuen

Ringkollstua

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

605 m

Gå til stuen

Heggelia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Moh

520 m

Gå til stuen

Storebekkhytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

290 m

Gå til stuen

Affiliates