Om Skiforeningen / Skiforeningen – der du bor

Skiforeningen – der du bor

Skiforeningen har en rekke lokalutvalg. Se om du finner et nær deg i denne oversikten.

Fakta om lokalutvalgene

  • Lokalutvalgene er idéskapende, gjennomførende og rådgivende organ i Skiforeningen.
  • De har organisasjonsmessig tilknytning til Skiforeningen og skal fremme medlemmenes interesser lokalt. 

Kontakt oss gjerne

Lokalutvalgene er en stor ressurs og veldig viktige for Skiforeningen. Lokalutvalgene arrangerer Barnas skiskole, ski-og sykkelturer, lokale Barnas Holmenkolldag – og mye mer. 

Lokalutvalg Røyken

Styret: Christian Bugge (leder)
chrbugge@online.no/ tlf. 915 11 986
Løypebaser: Simon Johansson og Trygve Rud  

Innkaling årsmøte 2022
Regnskap 2022

Lokaltutvalg Hole, Jevnaker og Ringerike

Styret: Unn Teslo (leder)
unn.teslo@gmail.com/tlf. 416 61 067
Løypebaser: Kjetil Gundersen og Kjell Berg

Driftsrapport 2024
Regnskap 2023
Årsberetning 2023


Lokalutvalg Nittedal 

Styret: Geir Skari
geir@skari.no/ tlf. 920 63 666
Løypebas: Lars Gulbrandsen

Skiforeningen Enebakk

Styret: Ole Larmerud (leder)
larmerud@online.no/ tlf. 928 85 890
Løypebas: Jon Jakobsen.
Løypekomité: Bjørnar Thoresen, John Mjønli, Th. Nordbye og Frank Egil Westlie.

Årsberetningn for 2023  
Årsberetning for 2022 
Årsmøte 2023

Følg Skiforeningen Enebakk på Facebook

Skiforeningen Sørmarka/LU Oppegård og Ski

Styret: Svein Skrattalsrud (leder)
svein.skrattalsrud@aspector.no/ tlf. 98222319
Løypebas: Terje Martinsen

Lokalutvalg Frogn

Styret: Frede Hermansen, leder

Skiforeningen Gjøvik og omegn

Styret: Line Bakkum, leder

Lokalutvalg Asker og Bærum

Her søkes det etter nye ildsjeler!
Løypebaser i området er Simon Johansson, Ole Henrik Lien Andersen og Per Gulbrandsen.

Affiliates