Markavett

Slik sikrer vi en hyggelig turopplevelse for alle.

Foto: Frode Sandbech

Marka for alle

Bruksområdene varierer i Marka. På ski med og uten barn og hund(er), på sykkel på vei eller sti, eller kanskje på skøyter, på fottur eller jakt. Grunneire driver hogst og det er mange som har enten hytte eller bor fast i dette store området. Av og til blir det konflikter. Skiforeningen vil med noen enkle retningslinjer bidra til å gjøre det hyggelig for alle å være i Marka.

Marka er stor og det er plass til alle. Brukerkonflikter oppstår allikevel nå og da. Særlig på store utfartsdager kan det være trangt om plassen. Det meste handler om å vise vanlig folkeskikk.

Høyreregelen!

Man holder seg på høyre side av veien/stien, man viker til høyre ved møter trange steder, og man sørger for at venstre spor er ledig for passering i motsatt retning. Motgående "trafikk" kan komme fort.

De ”mykeste” har forkjørsrett

Marka er stor og det er plass til alle. Brukerkonflikter oppstår allikevel nå og da. Særlig på store utfartsdager kan det være trangt om plassen. Vis vanlig folkeskikk og gi de ”mykeste” forkjørsrett. Det betyr at trenende må vike for turgåere, voksne for barn osv. Bruker du hodelykt må du vise hensyn og ikke sette lysstrålen rett i ansiktet på møtende skiløpere. Vend lyset ned og bort fra møtende skiløpere. Er du innom lysløypa så slukk lykten og spar batteriet. Selv om det er lyst i lysløypa vil lykten fortsatt blende motgående trafikk.

Ut av løypa!

Om man faller i sporet, spesielt i nedfarter, er første bud å komme seg ut av veien! Nestemann som kommer klarer ikke alltid å stoppe eller svinge unna! Ikke minst gjelder dette barn som faller: foreldrene MÅ IKKE stille seg på tvers av hele løypen for å sperre nedfarten, de må komme seg vekk raskest mulig så vi unngår flere fall og skader.

Hundeeier, vis hensyn!

Det er selvfølgelig plass til hunder og hundeeiere i Marka også! Vi anbefaler imidlertid å benytte mindre trafikkerte løyper eller gå på tider hvor det er lite folk i løypene. Og sist men ikke minst! Følg med på når hunden gjør fra seg og fjern lorten. Det er utrolig irriterende å få griset til skiene med fersk hundelort! Husk pose eller sørg for å få hundelorten ut av løypetraseen. Et godt tips kan være å følge nøye med på hunden på parkeringsplassen og første del av løypa, det er gjerne i starten av turen at hunden har behov for å gjøre fra seg. En liten "sandkassespade" innpakket i en plastpose kan være grei å ha med til å vippe hundelorten ut i skogen.

Vis forståelse for at skogeierne må kunne drive sin virksomhet 

Skiforeningens viktigste samarbeidspartnere er de 2000 grunneierne (private og kommuner). De fleste av disse er organisert i utmarkslag som Skiforeningen har egne samarbeidsavtaler med. Selv om grunneierne tar et betydelig hensyn til skiløypene og friluftslivet i sine drifts og brøyteplaner oppstår det nå og da konflikter p.g.a. tømmerdrift o.a. De fleste skiløypene går nettopp på skogsbilveier og på driftstraseer etter tømmerhogst. Det er viktig at vi som skiløpere viser forståelse for at skogeierne må kunne drive sin virksomhet. Av og til fører dette til noe ulempe eller endrede traseer for skiløperne. Melding om brøyting o.a. legges ut på internett/føremeldingen.

Affiliates