6 smarte kjøreregler for markabruk 

Markabrukere er hyggelig, og viser hensyn til hverandre. Men noen ganger krysser interesser hverandre. Her er noen smarte retningslinjer for deg som bruker Marka.
Published 8/16/2023

Turgåere bruker Marka på mange forskjellige måter. På ski med og uten barn.  Med hund, på sykkel på vei eller sti, skøyter, på fottur eller jakt. Grunneiere driver hogst. Noen har hytte eller bor fast i dette store området. Av og til møtes ulike interesser. Særlig på store utfartsdager kan det være trangt om plassen. Da er det greit å enes om noen enkle kjøreregler.  

1. Hold til høyre 

Høyreregelene innebærer at man holder seg på høyre side av vei eller sti. Møter du andre på trange steder; hold til høyre. Sørg for at  venstre spor, sti eller vei er ledig for passering i motsatt retning. Husk at motgående "trafikk" kan komme fort.

2. De med roligst tempo har forkjørsrett

Vis vanlig folkeskikk og gi de ”mykeste” forkjørsrett. Det betyr at de som trener må ta ekstra hensyn til turgåere, at voksne må ta ekstra hensyn til barn, osv. 

3. Unngå å sperre for andre

Om man faller i sporet, spesielt i nedfarter, er første bud å komme seg ut av løypa. Nestemann som kommer klarer ikke alltid å stoppe eller svinge unna. Om barn faller, skal du selvsagt hjelpe. Men vær varsom, slik at du ikke stiller deg på på tvers av hele løypa og dermed sperrer nedfarten.

4. Smart bruk av hodelykt

Bruker du hodelykt, må du vise hensyn og ikke sette lysstrålen rett i ansiktet på møtende skiløpere. Vend lyset ned og bort fra møtende skiløpere. Er du innom lysløypa, så slukk lykten og spar batteriet. Selv om det er lyst i lysløypa vil lykten fortsatt blende motgående trafikk.

5. Hundeeier, vis hensyn

Det er selvfølgelig plass til hunder og hundeeiere i Marka også. Vi anbefaler imidlertid å benytte mindre trafikkerte løyper eller gå på tider hvor det er færre folk i løypene. Husk pose og fjern hundelorten ut av løypetraseen. Følge gjerne  med på hunden på parkeringsplassen og første del av løypa. Det er gjerne i starten av turen at hunden har behov for å gjøre fra seg. En liten "sandkassespade" innpakket i en plastpose kan være grei å ha med til å vippe hundelorten ut i skogen.

6. Vis forståelse for skogeieres virksomhet 

Skiforeningens viktigste samarbeidspartnere er de omlag 2000 grunneierne (private og kommuner). De fleste av disse er organisert i utmarkslag som Skiforeningen har egne samarbeidsavtaler med. Selv om grunneierne tar et betydelig hensyn til skiløypene og friluftslivet i sine drifts- og brøyteplaner er det innemellom motstridende interesser om tømmerdrift o.a. De fleste skiløypene går nettopp på skogsbilveier. Det er driftstraseer etter tømmerhogst. Derfor er viktig at vi som skiløpere viser forståelse for at skogeierne må kunne drive sin virksomhet. Av og til fører dette til noe ulempe eller endrede traseer for skiløperne. Melding om brøyting etc. legges ut på våre nettsider og føremeldingen. 

Markavett: Mange har Marka som sin favorittområde for turer. Men noen enkel "kjøreregler", blir turopplevelsene fine for alle. Foto: Magnus Nyløkken

Affiliates