Friluftsglede – et gratistilbud til barn i Oslo

Hvem? 20 000 barn og barnefamilier deltar årlig, via skole, ferietilbud og aktivitetsdager

Hva? Barna bli kjent med nærnaturen 

Hvor? Bynær skog i Oslo og omegn 

Ofte stilte spørsmål

Hvem er Friluftsglede for?

For skoler
Et praktisk og pedagogisk lærings- og undervisningsopplegg i friluft som går over to skoleår for 3. og 4. klasse fra skoler i Oslo med en høy andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn, samt mottak-/alfaklasser. 

For familier
Egne aktivitetsdager for familier på helgedager.

Ferietilbud
I skoleferiene for barn, familier og utvalgte AKS/SFO.

Hva lærer barna?

Vi lærer barna grunnleggende friluftsferdigheter, som å bruke kniv, lage bål og bålregler, å orientere seg i ukjent område og hvordan man best kler på seg for ulikt vær.

Barna blir også kjent med Markas dyr og planter. Det er viktig å kombinere fysisk aktivitet og lek med læring om norsk natur og bruk av alle sanser. Alt dette bidrar til å gi dem nødvendig trygghet og fremmer lysten til å komme seg ut – også på egen hånd. 

Hvordan kan Skiforeningen tilby alt dette gratis?

Friluftsglede støttes av Miljødirektoratet, Bymiljøetaten, KUD og andre  bidragsytere. 

Affiliates