NORSKE SKISPOR

Ved gjensidig kompetansedeling i løypekjørermiljøene, skal vi sammen sikre skispor og skiglede både nå og i fremtiden!

Norske Skispor er et kompetansenettverk bestående av aktører i løypekjørermiljøene i hele landet. Medlemmene er organisasjoner i både frivillig, offentlig og privat sektor og privatpersoner/ildsjeler. Kort sagt alle som legger til rette for gode opplevelser i skisporet.

Nettverket er ledet av Skiforeningen og ble etablert i 2019. En prosjektgruppe vil ivareta innhold og retning og medlemsorganisasjonene oppfordres til å komme med innspill og ønsker. Nettverket får økonomisk støtte over statsbudsjettet.

Alle som jobber med løypekjøring, vet at dette er både kostnads- og tidkrevende. I tillegg må vi ha den rette kompetansen. Mange opplever at snøfattige vintre skaper noen ekstra utfordringer. Med Norske Skispor ønsker vi å skape en arena der alle i løypekjørermiljøet kan lære av hverandre. Målet er at vi sammen skal sikre befolkningen skispor og skiglede både nå og i fremtiden.

Affiliates