Hallenskog - Røyken

Rutenr:

774

Lengde:

4,2 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Offentlig vei
Denne ruta er felles med rute rute 436 det første stykket. Starten går fra veikrysset Plankedalsveien/Underlandsveien, like ved Hallenskog stasjon. Du sykler sørvestover på grusveien (Plankedalsveien) inntil du kommer til Oppsals vei, og der tar du av oppover. I krysset Plankedalsveien/Oppsals vei kommer for øvrig rute 775 inn fra høyre. Den går mellom Heggedal og Hallenskog.

Mellom et par bolighus, innerst i veien, tar du inn på en liten sti. Sykkelen trilles på denne noen titalls meter. Så holder du svakt til venstre, og kan tråkke oppover en gressbevokst kjerrevei frem til bebyggelsen (Kleiverfeltet).

Her skiller vi lag med rute 436, for den fortsetter til høyre - videre innover i Kjekstadmarka - og opp til Bertelsmyråsen. Men vår rute går skarpt til venstre, inn i Vesledamveien, gjennom rundkjøringen og så videre i behagelig nedoverbakke på Heggveien (gang- og sykkelvei).

På vei nedover fra Kleiverfeltet passerer du et område der det finnes tre gravhauger som trolig er bygd i jernalderen. Det er satt opp skilt som informerer om dette.

Du holder deg på Heggveien helt til Spikkestadveien. Da har du også krysset jernbanelinja. I dette krysset tar du til høyre, og da er det ikke lenge biten igjen før du er oppe ved Røyken stasjon. Elva Skithegga krysses flere ganger på siste del av ruta. Hvis du hadde tatt til vesntre i krysset før stasjonen, ville du kommet tilbake til Hallenskog (rute 776).

Herfra kan du eventuelt fortsette turen fram til siste stopp på Spikkestadbanen - Spikkestad stasjon (rute 440). Rute 657 går et lite stykke i samme retning, før den svinger av mot Hyggen og Klokkarstua i Hurum. Rute 658 går til Sundbykrysset. Et annet alternativ er å ta rute 709 til Åsgard.
I Kleiverfeltet

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 22.08.2010

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Heggedal - Hallenskog 1,5 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Røyken - Hyggen - Klokkarstua 18,8 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Røyken - Bertelsmyråsen 8,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Kjekstadmarka
Spikkestad - Røyken 3,7 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Hallenskog - Bertelsmyråsen 6,6 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Kjekstadmarka

Heggedal - Hallenskog

Lengde

1,5 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Røyken - Hyggen - Klokkarstua

Lengde

18,8 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Røyken - Bertelsmyråsen

Lengde

8,2 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Spikkestad - Røyken

Lengde

3,7 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Hallenskog - Bertelsmyråsen

Lengde

6,6 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hallenskog 101 Innfallsport Kjekstadmarka
Røyken 117 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka

Hallenskog

Moh

101 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Røyken

Moh

117 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Langs Drammensfjorden til Hurum 39,5 km Sykkeltur Røyken - Røyken
På vei og sti i Kjekstadmarka 26,6 km Sykkeltur Røyken - Røyken

Langs Drammensfjorden til Hurum

Lengde

39,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Røyken

Til

Røyken

Gå til turen

På vei og sti i Kjekstadmarka

Lengde

26,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Røyken

Til

Røyken

Gå til turen

Samarbeidspartnere