Røyken - Hyggen - Klokkarstua

Rutenr:

657

Lengde:

18,8 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Offentlig vei
Dette er en sykkelrute som knytter sammen Kjekstadmarka og Hurummarka. Store deler av den går langs Drammensfjorden. Ruta starter ved Røyken stasjon. Herfra sykler du først på brua som går over jernbanelinja, og tar så til venstre, inn i Spikkestadveien.

Etter bare et lite stykke tar du av til venstre, og kommer snart til en rundkjøring. Her holder du til høyre, krysser så riksvei 23 og fortsetter rett fram i neste rundkjøring. Nå er du på vei rett sørover Hyggenveien, i åpent og fint kulturlandskap.

Men ca. 1,5 kilometer fra start endrer landskapet karakter. Nå skal du inn i skogen og ned bakkene til Hyggen. Foran deg ligger vel 2,5 kilometer med behagelig nedoverbakke. Høydeforskjellen er rundt 135 meter. På vei nedover får du etter hvert bebyggelse på begge sider av veien, og trillingen ender i krysset nede ved Drammensfjorden. Hyggen ligger lunt til inne i Hyggenvika. Det er bl.a. fine bademuligheter her.

Du skal til venstre i krysset, og tar fatt på knappe 10 lette kilometer sørover langs fjorden. Veien går tett ved vannet, og på hele strekningen har du flott utsikt over Drammensfjorden.

I Gjerdal passerer du Hernestangen, et stort friområde som er fint for rasting. Her ligger også Gjellumstua, der Røyken historielag har kultur- og bruktmarked, samt åpen kiosk, om søndagene i sommersesongen. Gjellumstua er innredet som en kårstue fra 1900 og på låven er det samlet landbruksgjenstander fra Gjerdal, Hyggen og Røyken.

Rett etter avkjøringen kommer du til Gjerdalstranda, et populært badested med mye ettermiddagssol. En lengre strekning etter Hyggen, samt ved Gjerdal, har gang- og sykkelvei.

Rundt 11,3 kilometer fra start sykler du inn i Hurum kommune. Og knappe tre kilomterer senere tar du farvel med Drammensfjorden. Nå kommer du til det eneste som er av oppoverbakker på denne ruta. Bortsett fra et par korte utflatinger, er det nå jevn stigning opp til ca. 155 meter over havet. Det er rundt 4 kilometer til du når toppen. Du sykler gjennom skog, og passerer noen gårder underveis.

Sykkelruta ender som den startet, i kulturlandskap. Det er stort sett nedoverbakke den siste kilometeren fram til rundkjøringen der vår rute er slutt. Her møtes fylkesveiene 289 og 281.

Nå er du på Klokkarstua, og har tre valgmuligheter for ferden videre. Du kan ta til venstre i retning Sætre på østsiden av Hurumlandet (rute 674), du kan fortsette rett fram i sørlig retning (rute 670 til Hurum mølle) eller du kan ta til høyre. Da får du se mer av Klokkarstua, og kan fortsette helt ned til Verket ved Svelvikstrømmen (rute 662).
Røyken stasjon

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 04.08.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Røyken - Bertelsmyråsen 8,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Kjekstadmarka
Røyken - Åsgard 4,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Klokkarstua - Sætre 8,4 km Offentlig vei Hurummarka
Spikkestad - Røyken 3,7 km Offentlig vei Kjekstadmarka

Røyken - Bertelsmyråsen

Lengde

8,2 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Røyken - Åsgard

Lengde

4,8 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Klokkarstua - Sætre

Lengde

8,4 km

Område

Hurummarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Spikkestad - Røyken

Lengde

3,7 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Klokkarstua 160 Innfallsport (parkering) Hurummarka
Røyken 117 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka

Klokkarstua

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hurummarka

Gå til sted

Røyken

Moh

117 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Langs Drammensfjorden til Hurum 39,5 km Sykkeltur Røyken - Røyken
På vei og sti i Kjekstadmarka 26,6 km Sykkeltur Røyken - Røyken
Til Hurummarkas indre 35,9 km Sykkeltur Klokkarstua - Klokkarstua

Langs Drammensfjorden til Hurum

Lengde

39,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Røyken

Til

Røyken

Gå til turen

På vei og sti i Kjekstadmarka

Lengde

26,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Røyken

Til

Røyken

Gå til turen

Til Hurummarkas indre

Lengde

35,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Klokkarstua

Til

Klokkarstua

Gå til turen

Samarbeidspartnere