Heggedal

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Kjekstadmarka

Moh:

99
Innfallsport og tettsted sør i Asker kommune, sørvest for Gjellumvannet. Ved Heggedal stasjon (på strekningen Asker-Spikkestad) er det godt med parkeringsplasser. Herfra kan en lett ta seg inn i Kjekstadmarka sommerstid, gjerne på sykkel.

Navnet "Heggedal" kommer trolig av elven Hegga, som igjen har navn etter treslaget hegg. Elven kalles for øvrig "Skithegga".
Innfallsporten Heggedal

Foto: Erik Unneberg, 28.05.2009

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Den lille stasjonsrunden 13,3 km Sykkeltur Heggedal - Heggedal
Kjekstadmarka rundt 33,1 km Sykkeltur Heggedal - Heggedal

Den lille stasjonsrunden

Lengde

13,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Heggedal

Til

Heggedal

Gå til turen

Kjekstadmarka rundt

Lengde

33,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Heggedal

Til

Heggedal

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gjellumvannet 98 Vann, tjern Kjekstadmarka
Nyborgåsen 273 Innfallsport Kjekstadmarka
Skjellestad 146 Innfallsport Kjekstadmarka
Hallenskog 101 Innfallsport Kjekstadmarka
Sletthellene 215 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka

Gjellumvannet

Moh

98 m

Type

Vann, tjern

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Nyborgåsen

Moh

273 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Skjellestad

Moh

146 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Hallenskog

Moh

101 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Sletthellene

Moh

215 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Heggedal - Åsgard 5,4 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Heggedal - Dikemark 5,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Slemmestad - Heggedal 4,3 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Heggedal - Hallenskog 1,5 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Asker - Heggedal 7,3 km Offentlig vei Vestmarka

Heggedal - Åsgard

Lengde

5,4 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Heggedal - Dikemark

Lengde

5,5 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Slemmestad - Heggedal

Lengde

4,3 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Heggedal - Hallenskog

Lengde

1,5 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Asker - Heggedal

Lengde

7,3 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen