Kjekstadmarka

Om Kjekstadmarka

Kjekstadmarka tilbyr et variert og familevennlig terreng med Brennåsen på 361 meter som høyeste punkt. Området er lett tilgjengelig fra E18
Asker-Drammen og riksvei 23 samt Spikkestadbanen. Det er et viktig
rekreasjonsområde for innbyggere i Lier, Asker og Røyken, med serveringsstedene ROS-hytta og Blåfjellhytta som de mest populære turmål.

Løypene i Lier prepareres av Lier kommune, og er bare delvis tatt med i føremeldingen, mens resten av Kjekstadmarka prepareres av Skiforeningen.

En tur i Kjekstadmarka kan kombineres med turer i andre marker hvis en er villig å ta av seg skiene og gå noen få meter. På Liertoppen og Lierskogen er det forbindelse under E18 til Vestmarka. Fra Dikemark kan en fortsette
over Verkensvann til løypesystemet i Asker syd. En kort fottur Røyken rådhus over riksvei 23 og tvers over Katrineåsen bringer en inn i
Villingstadmarka.

Asker syd består av skogsterreng rundt Vardåsen, mens løypenettet i lavereliggende områder går over jorder og gjennom små skogholt. Hele
løypenettet prepareres av Skiforeningen og blir tatt med i føremeldingen. Området er knyttet til Vestmarka via en løype under E18 fra Vardåsen.

Røyken syd tilbyr markaområder hvor en ikke trenger å gå i kø, flere steder med vid utsikt ut over Oslofjorden eller Drammensfjorden. Fra utsiktstårnet på serveringsstedet Herstadhei Turisthytte i Villingstadmarka kan en følge
skipstrafikken på begge fjorder. Løypene kjøres opp av Skiforeningen og oppdateres fortløpende. Det er forbindelse fra Bjorvann i Årosmarka til
løypenettet i Hurum. Bårsrudmarka er knyttet til Årosmarka ved Sundbykrysset like nord for Åros sentrum.

Løypepreparering

Skiforeningens maskiner i området preparerer fra Spikkestad i syd, Heggsjø i vest, Dikemark i nord og Heggedal i øst, Villingstadmarka og Åros ved tilstrekkelig snø. Lysløypa på Spikkestad kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Spikkestad, og på Eid gård i Heggedal og kjøringen starter normalt fra disse utgangspunktene. Dette inngår ikke i avtalen med Røyken kommune. Asker nærløyper kjøres med UTV og sporutstyr og denne er stasjonert på Solli og kjører ut derfra. I Årosmarka er det behov for rydding og planering av løypene dersom forholdene for preparering skal bli bedre.

Bødalen IL har en maskin som kjører i Bårdsrud-/Aukemarka.

Lier kommune preparerer området fra Linnes i syd, Liertoppen i nord og Heggsjø/Sørummyra i øst.

Føremelding

Spikkestad - 26. mars 2023 kl. 08:21

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -5 til -4 grader.
Vær: Pent.
Snødybde: 40-90 cm. 5 det siste døgnet.
Smøretips: Rode multigrade violet

Kommet et lett lag med nysnø som pynter på omgivelsene, så kjører gjennom det meste av hovedløyper. Fine forhold de aller fleste plasser. Det er kjørt et spor og skøyting i store deler av terrengløypene og jordene. Blir varmere utover dagen, så ta med tørrvoks du kan justere med. ROS-hytta er åpen fra 11-15. God tur og hold deg oppdatert med iMarka-appen.

Eidsletta - 26. mars 2023 kl. 08:13

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -4 til 1 grader.
Vær: Snøvær.
Snødybde: 40-70 cm. 5 cm det siste døgnet.
Smøretips: Rode multigrade violet

På Eid skiarena er det en rundløype på ca 2,5 km klassisk/skøyting og mulighet for skileik og aking. Prepper skiarena med Skileik og rundene der først. Så Eid, Sandjordene mot Sydskogen.

Steder i Kjekstadmarka

Steder Moh Type Område
Arnestad skole 17 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka
Aukeåsen 213 Topp, ås Kjekstadmarka
Bertelsmyr 284 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka
Bertelsmyråsen 338 Topp, ås Kjekstadmarka
Blakstad 20 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka
Blåfjellhytta 272 Stue, hytte (andre) Kjekstadmarka
Borgen skole 165 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka
Borgenåsen 237 Topp, ås Kjekstadmarka
Bårsrudtjern 76 Vann, tjern Kjekstadmarka
Damstua 80 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka

Arnestad skole

Moh

17 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Aukeåsen

Moh

213 m

Type

Topp, ås

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Bertelsmyr

Moh

284 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Bertelsmyråsen

Moh

338 m

Type

Topp, ås

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Blakstad

Moh

20 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Blåfjellhytta

Moh

272 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Borgen skole

Moh

165 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Borgenåsen

Moh

237 m

Type

Topp, ås

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Bårsrudtjern

Moh

76 m

Type

Vann, tjern

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Damstua

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Turer i Kjekstadmarka

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Helt vest i Marka 49,5 km Sykkeltur Spikkestad - Spikkestad
Kjekstadmarka rundt 33,1 km Sykkeltur Heggedal - Heggedal
Langs Drammensfjorden til Hurum 39,5 km Sykkeltur Røyken - Røyken
Langs åker og fjord til byen 56,2 km Sykkeltur Spikkestad - Huseby
På vei og sti i Kjekstadmarka 26,6 km Sykkeltur Røyken - Røyken

Helt vest i Marka

Lengde

49,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Spikkestad

Til

Spikkestad

Gå til turen

Kjekstadmarka rundt

Lengde

33,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Heggedal

Til

Heggedal

Gå til turen

Langs Drammensfjorden til Hurum

Lengde

39,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Røyken

Til

Røyken

Gå til turen

Langs åker og fjord til byen

Lengde

56,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Spikkestad

Til

Huseby

Gå til turen

På vei og sti i Kjekstadmarka

Lengde

26,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Røyken

Til

Røyken

Gå til turen

Stuer i Kjekstadmarka

Stuer Område Ansvarlig Moh
ROS-hytta Kjekstadmarka Diverse 227 m
Blåfjellhytta Kjekstadmarka Diverse 272 m
Herstadhei turisthytte Kjekstadmarka Diverse 343 m
Småvannsbu Kjekstadmarka DNT 270 m

ROS-hytta

Område

Kjekstadmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

227 m

Gå til stuen

Blåfjellhytta

Område

Kjekstadmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

272 m

Gå til stuen

Herstadhei turisthytte

Område

Kjekstadmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

343 m

Gå til stuen

Småvannsbu

Område

Kjekstadmarka

Ansvarlig

DNT

Moh

270 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere