Røyken - Bertelsmyråsen

Rutenr:

252

Lengde:

8,2 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Du skal opp vel 200 høydemeter, fra ca 125 moh. ved Røyken stasjon. Det er mest stigning de siste to kilometerne.

Fra stasjonen sykler du først østover på Spikkestadveien. Etter 400 meter tar du til venstre, inn Heggveien. Denne skal du følge et godt stykke. 800 meter fra start krysser du jernbanelinja, og da har du også krysset elva Skithegga flere ganger.

Nå starter et parti med stigning som varer helt til du forlater bebyggelsen og kommer inn i skogen, dvs i 1,4 kilometer. På vei oppover mot Kleiverfeltet passerer du et område der det finnes tre gravhauger som trolig er bygd i jernalderen. Det er satt opp skilt som informerer om dette.

Helt nord i boligfeltet er det en rundkjøring. Du sykler rett gjennom den og videre inn i Vesledamveien - men bare et lite stykke. Tar du skarpt til høyre her, kan du sykle videre til Hallenskog og Heggedal (rute 437). Vår rute forlater også Vesledamveien, men går mer eller mindre rett fram - inn i skogen. Fram til nå har du syklet på asfalt (gang- og sykkelvei).

Etter en liten bakke tar du til venstre, over ei lita bru nedenfor Vesledammen. Og nå sykler du på en felles rød- og blåmerket turvei med godt grusdekke i ca. 800 meter, og dermed er du inne på skogsbilveien fra Kjekstad. Denne følger du mot høyre, og kommer etter hvert fram til Stordammen. Her er det en super rasteplass.

Herfra er veien kort til Trangeberget. Etter å ha syklet i småkupert og lett terreng, venter det nå kraftigere stigning. Du tråkker opp Sekkemyrbakkene i mer vestlig retning. Midt i bakken, hvor det tar av en sti ned til venstre ligger ulvegropa, her fanget en tidligere ulv.

På toppen av Sekkemyrbakken dreier en så nordover igjen, og kommer opp på Bertelsmyråsen, som rager 338 meter over havet. Veien stanser på 330 meters høyde. Fra Bertelsmyråsen kan du fortsette på trillesti nordover via Torsbråtan til Dikemark.
Skogsbilveien over Bertelsmyråsen

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 11.06.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Dikemark - Bertelsmyråsen 2,7 km Kjekstadmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Røyken - Hyggen - Klokkarstua 18,8 km Kjekstadmarka Offentlig vei
Spikkestad - Røyken 3,7 km Kjekstadmarka Offentlig vei
Hallenskog - Bertelsmyråsen 6,6 km Kjekstadmarka Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Dikemark - Bertelsmyråsen

Lengde

2,7 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Røyken - Hyggen - Klokkarstua

Lengde

18,8 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Spikkestad - Røyken

Lengde

3,7 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Hallenskog - Bertelsmyråsen

Lengde

6,6 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bertelsmyråsen 338 Topp, ås Kjekstadmarka
Røyken 117 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka

Bertelsmyråsen

Moh

338 m

Type

Topp, ås

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Røyken

Moh

117 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere