Røyken - Hallenskog

Rutenr:

776

Lengde:

4,4 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Offentlig vei
Rute som for en stor del går gjennom kulturlandskapet øst for jernbanetraseen mellom stasjonene Røyken og Hallenskog.

Først sykler du Spikkestadveien ned til Heggveien, og da tar du til venstre inn på denne. Rett etterpå svinger du til høyre, og er da inne på Godheimveien, som du følger opp til møtet med Mølleveien. Her tar du til venstre. Du har nå syklet en drøy kilometer, og snaut en kilometer senere tar du til venstre, slik at du er inne på Underlandsveien. Den følger du inntil du krysser jernbanelinjen rett sør for Hallenskog stasjon.

Ruta slutter i krysset Plankedalsveien/Underlandsveien, rett nord for stasjonen. Herfra er det et par muligheter for videre sykling. Du kan for eksempel fortsette nordover til Heggedalrute 437. Alternativt kan du ta skarpt til venstre og inn på Plankedalsveien. Da kan du komme til Bertelsmyråsen (rute 436), Heggedal (om Hallenåsen på rute 775 eller tilbake til Røyken (rute 774).
Neste

Foto: Eivind Molde, 22.08.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hallenskog 101 Innfallsport Kjekstadmarka
Røyken 117 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka

Hallenskog

Moh

101 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Røyken

Moh

117 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere