Sundbykrysset - Røyken

Rutenr:

658

Lengde:

7,3 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Offentlig vei
Sykkelruta starter i Sundbykrysset. Hit kommer det ruter fra Sætre (rute 664) og Nærsnes (rute 659). Du skal sykle i nordvestlig retning, på Hurumveien. Første del av ruta går gjennom skog, senere kommer du opp til et åpent og frodig kulturlandskap.

Helt fra start er det stigning, men den er ganske jevnt fordelt over de første seks kilometerne. Mens starten er på ca. 20 meter over havet, er du oppe i nesten 150 meters høyde når du passerer høyeste punkt.

I vel tre kilometer sykler du oppover langs Åroselva. Før du skiller lag med den, passerer du en rundkjøring der du skal sykle rett fram. Og litt før rundkjøringen går rute 630 til høyre i retning Åsgard.

Etter hvert kommer du inn på Spikkestadveien, som du følger gjennom Midtbygda. Det er store gårder på begge sider av veien på denne strekningen, og du ser Gleinåsen (206 moh.) med kommunikasjonsmasten på toppen på høyre side.

Omtrent 6,3 kilometer fra start tar du til venstre, inn på gang- og sykkelvei. Det går både ned og opp på denne ca. 500 meter lange strekningen ved Heggum. Det siste stykket inn til Røyken stasjon byr først på en utforbakke etter at du har krysset Jakslandveien. Nede ved Spikkestadveien tar du til venstre - over elven - og svinger da straks inn foran stasjonen.

Herfra går det sykkelrute videre til Spikkestad (rute 440) og til Hyggen og Klokkarstua (rute 657). Tar du til høyre i siste vei før stasjonen, kan du komme til Bertelsmyråsen i rute 252 og til Hallenskog og Heggedal i rute 437. Et annet alternativ er å ta rute 709 til Åsgard. Sistnevnte mulighet innebærer sykling samme vei som du kom, på den første delen av ruta.
I

Foto: Eivind Molde, 29.07.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Røyken 117 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka
Sundbykrysset 37 Innfallsport Kjekstadmarka

Røyken

Moh

117 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Sundbykrysset

Moh

37 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere