Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen

Rutenr:

736

Lengde:

15,5 km

Område:

Hurdal - Feiring

Type:

Denne ruta går fra krysset mellom fylkesveg 180 (Skrukkelivegen) og Svartungsvegen. Den starter behagelig med flat asfaltveg. Langs Skrukkelisjøen er det her noen fine rasteplasser, ofte står det campingvogner her om sommeren. 2 kilometer fra busskuret ved Svartungsvegskillet, kommer vi til Skabland. Til venstre på sørsida av vegen ligger et par hus, og her går det av en skogsbilveg som vi skal følge. På andre sida av vegen kan vi så vidt skimte gamle Skabland skole. Skolen ble lagt ned i 1966. Fra år 2000 har bygningen vært kloster for Den ortodokse kirke i Norge: Hellige Trifon Skita. Klosterfellesskapet består av to munker.

Etter at vi har svingt av hovedveien og syklet et par hundre meter fra husene i Skabland, passeres Skandøla. Rett etter er et kryss der vi skal ta vegen til høyre, Lomtjennsvegen. Denne vegen skal vi følge helt til vi er over i Jeppedalen.

Rett etter dette vegkrysset står et skilt med Gamle Hadelandsveg. Da finnene bosatte seg i Skrukkelia på 1700-tallet, hørte dette området til Hadeland. Nærmeste kirke ble da Søsterkirkene på Granavollen. Vegen de fulgte over dit, er merket fram til Tommelsjøen på Hadelandsåsen.

Nå har vi omtrent 4 kilometer med stigning foran oss. Vegen går stort sett i tett skog, bare ett sted er det et hogstfelt der vi får fin utsikt til en del av bebyggelsen i Skrukkelia. Omtrent på toppen sykler vi inn i Gran kommune og Oppland fylke. Om vi føler oss slitne når vi når toppen, kan vi trøste oss med at nå har vi nesten 4 kilometer med utfor ned mot Øyangen.

Omtrent én kilometer etter vi har passert vegens høyeste punkt, ligger en stein i vegkanten som er brukt til å markere at Milorg mottok flyslipp ved Sjuputtmyra og Handkleputten under krigen. Handkleputten har vi på høyre hånd rett etter steinen, Sjuputtmyra ligger litt fra vegen på østsida.

Etter å ha syklet omtrent 11 kilometer fra Skrukkelisjøen er vi nå nede ved Nordsetra og Øyangen. Et par kilometer til, og vi sykler inn i Akershus fylke igjen. Snart når vi også bebyggelsen i Jeppedalen, ei lita skogsgrend i Hurdal kommune. Grenda har fått navn etter finnen Jeppe Amundsen som slo seg ned har i slutten av 1600-tallet.

Etter bebyggelsen når vi snart krysset som er endepunktet for denne ruta. Like før krysset passerer vi en parkeringsplass. For de som ønsker å kjøre bil til Øyangen, kan en mot å betale bomavgift kjøre hit. Fram til bebyggelsen i Jeppedalen har en ikke lov til å kjøre så sant en da ikke bor der eller skal på besøk til noen som bor der.

Nå kan turen fortsette rett fram og ned lia til Rustad og Hurdalssjøen (rute 735) - eller til Høvra (rute 318). Den ruta går mot høyre, på Kvernsjøvegen. Rute 840 går også på den vegen, mot Kvernsjøen og videre til Nannestad.
Soldag ved Skrukkelisjøen
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 22.07.2013

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen 14,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring
Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken 21 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen 18,9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) 15,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Øyangen - Høvra 13,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene

Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen

Lengde 14,1 km Område Hurdal - Feiring Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken

Lengde 21 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen

Lengde 18,9 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet)

Lengde 15,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Øyangen - Høvra

Lengde 13,5 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Skrukkelisjøen 329 Vann, tjern Hurdal - Feiring
Øyangen 442 Vann, tjern Hadelandsåsene

Skrukkelisjøen

Moh

329 m

Type

Vann, tjern

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Øyangen

Moh

442 m

Type

Vann, tjern

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen 33,4 km Sykkeltur Skrukkelisjøen - Skrukkelisjøen

Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen

Lengde

33,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skrukkelisjøen

Til

Skrukkelisjøen

Gå til turen

Samarbeidspartnere