Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen

Høst ved Bjørtjenn

Foto: Thore Knudsen, 18.10.2013

Turinformasjon

Lengde:

33,4 km

Område:

Hurdal - Feiring

Beskrivelse

Dette er en tur der en del høydemetere skal forseres, og den går gjennom mye skog. Samtidig er det mye historie som kan knyttes til turen.

Turen starter fra Svartungsvegskillet ved Skrukkelisjøen. De første kilometrene følger du fylkeseveg 180 mot Brandbu. Ved Skabland, ca. 2 kilometer fra startstedet, ligger gamle Skabland skole. Siden 2000 har bygningen vært kloster for Den ortodokse kirke i Norge. 1,5 kilometer videre kommer du til Skrukkeli kapell. Kapellet ble gitt som gave av kammerherre Haaken Mathiesen, bygd etter modell av Isumkapellet på Maihaugen, og innviet 20. juni 1923 av Oslo-biskop Johan Lunde.

3-400 meter fra kapellet skal du ta av til høyre, opp Osttjennsvegen. Du har nå sammenhengende motbakke i nesten 3,5 kilometer foran deg. Sibilrud, garden du passerer etter 1 kilometer etter du tok fatt på Osttjennsvegen, er det siste bostedet du ser før du mot slutten av turen er på veg nedover mot Skrukkelisjøen igjen. Navnet Sibilrud kan være utledet av Sibylla, ei finsk kvinne som visstnok skal ha bodd her. Vel 500 meter lengre opp kommer du til et kryss. Her følger du Osttjennsvegen til venstre (gjennom bommen).

Ved Osttjennet flater vegen ut. Legg merke til den høye dammen i sørenden av tjernet. Tjernet ble demmet kraftig opp den gangen det ble fløtt tømmer fra Skrukkelisjøen og ned til Hurdalssjøen, dette for å kunne øke vannmengden i Skrukkelisjøen. Midt på tjernet går det av en kilometer lang, merket sti til høyre. Den fører til Glassberget der det ble tatt ut kvarts til glassproduksjonen på Hurdal Verk.

Omlag tre kilometer fra Osttjennet er du oppe på turens høyeste punkt. Litt før toppen kommer du først til en sti merket Malsjøen. Like ved Malsjøen ligger Merraflåputten. Opprinnelsen til dette navnet kommer lenger ned i turbeskrivelsen.

Litt lenger framme ligge Bukkemyra på venstre side av vegen. Under 2. verdenskrig var det flyslipp her, slipp som ble tatt imot av hjemmefrontstyrker fra Hadeland. Et lite stykke langs vegen ser du blåmerker. Dette er Totenåsstien som starter ved Evjua ved Mjøsa og går over til Lygna.

Fra Bukkemyra går det lett nedover til Brennelvhytta. Her tar du vegen til høyre. Etter vel 1 kilometer får vegen etter hvert dårlig standard, men den er helt grei å sykle. Vel 4 kilometer fra Brennelvhytta, kommer du ut på bedre skogsbilveg, nemlig Rognholvegen som går fra Einafjorden og inn til Vindflomyrene. Du skal til høyre i dette krysset. Rett etter krysset passerer du Brandelva. Nå har du på kort tid vært inne i fire kommuner: Hurdal, Gran, Vestre Toten og Østre Toten.

Etter hvert stiger vegen oppover mot Vindflomyrene. Vel fire kilometer fra der du kom inn på Rognholvegen, ser du igjen Totenåsstien. Følger du den et par hundre meter sørover i skogen, kommer du til Flårudsætra. Her brøt Erik finne åker og slo seg ned i 1719. Erik var merraflåer. På den tida ble hestekjøtt sett på som ureint, likeså ble den som slo i hjel og flådde hester sett på som urein. Derfor var det naturlig at en merraflåer bodde langt til skogs. De hestene som var friske nok til å gå, tok Erik med seg til Merraflåputten ved Malsjøen (se lenger opp i turbeskrivelsen), slo dem i hjel og flådde dem der. Hvis du følger Totenåsstien til Flårudsætra, anbefales å gå ut på snauhogsten nord for setervangen. Her får du en ganske bra oversikt over Vindflomyrene, noe du ikke får fra vegen der skogen dekker for utsikten. Vindflomyrene er et 3500 dekar stort naturreservat, beliggende dels i Hurdal kommune, dels i Østre Toten.

Når du kommer til en snuplass, er du ved Rognholvegens ende. Men heldigvis er det forbindelse mellom denne vegen og Svartungsvegen som du etter hvert skal inn på. Ved snuplassen har du Einahytta rett vest for deg. Den står åpen og er et mulig overnattingssted for den som går Totenåsstien.

Nå har du 1 kilometer med dårlig veg foran deg. Men oppe ved Aurtjenn kommer du inn på vegnettet til Mathiesen Eidsvold Verk, så her er det vanlig skogsbilvegstandard igjen. Når du er på det høyeste punktet rett etter Aurtjenn, kan du glede deg over at nå er det flater eller unnabakker til du er nede ved Skrukkelisjøen. Når du er nede der turen startet, har du kommet deg 270 høydemetere ned, du har passert Hagltjenn, Store Svartungen, Vesle Svartungen, Bjørtjenn, Vesle Damtjennet og Damtjennet, og du har passert en del av bebyggelsen i Skrukkelia. Som Sibilrud litt opp for Skrukkeli kapell, er gardene her nedover mot Skrukkelisjøen plasser som finner slo seg ned på på 16-1700-tallet.

Da du startet turen, la du kanskje merke til at det langs Skrukkelisjøen er flere fine raste- og badeplasser. De kan du jo benytte deg av nå når du er vel tilbake til utgangspunktet for turen.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Brennelvhytta Skrukkelisjøen Brennelvhytta 12,6 km
Sauengmyrene - Brennelvhytta Brennelvhytta Sauengmyrene 4 km
Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Sauengmyrene Sauengmyrene Bjørtjenn 12 km
Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Bjørtjenn (Vesle Svartungen) Bjørtjenn Skrukkelisjøen 4,8 km

Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Brennelvhytta

Fra

Skrukkelisjøen

Til

Brennelvhytta

Lengde

12,6 km

Gå til rute

Sauengmyrene - Brennelvhytta

Fra

Brennelvhytta

Til

Sauengmyrene

Lengde

4 km

Gå til rute

Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Sauengmyrene

Fra

Sauengmyrene

Til

Bjørtjenn

Lengde

12 km

Gå til rute

Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Bjørtjenn (Vesle Svartungen)

Fra

Bjørtjenn

Til

Skrukkelisjøen

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere