Øyangen - Høvra

Rutenr:

318

Lengde:

13,5 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Sykkelruta starter i krysset mellom Jeppedalsvegen og Kvernsjøvegen, like ved Andtjenn, øst for Øyangen. Vi sykler sørvestover på Kvernsjøvegen til demning i oset, Damstua. Her, ved grensa mellom Hurdal og Gran, er det en vakker rasteplass. Ruta går videre i skogsterreng nordvestover - hold rett fram i to kryss. Videre sykler vi svakt oppover til Tyrieldputten og holder til venstre i neste tre kryss.

Ruta går nå i stigning sørover i Sandbotnlia. Vi passerer store myrer, og begynner så å kjøre nedover. Vel en kilometer etter høgste punkt skal vi ta av til høgre. Kvernsjøvegen fortsetter rett fram (rute 840 til Kvernsjøen og videre til Nannestad).

Nå er vi rundt 8,8 kilometer fra start. Her tar vi av fra vegen, inn på en kort trillesti over bekken. Så tar vi til venstre. Vegen fortsetter sørvestover og svinger vestover langsmed Stormyra og Stormyrhytta. Snart er vi framme ved vegkryss og sauebinge. Her tar vi nedover til venstre. Nytt vegkryss - og her krysser vi blåmerket sommersti, Jotunheimstien. Vi holder til høgre, nordvestover, til vegkryss ved Høvervatnet, som ligger nedenfor Høvra.

Her ender vår rute. Fortsetter vi rett fram, kommer vi til Sagvollen (rute 841). Rute 316 går til venstre mot Skjerva.
Høvervatnet

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 29.07.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen 18,9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Skjerva - Høvra 8 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken 21 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen 15,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring

Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen

Lengde

18,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Skjerva - Høvra

Lengde

8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken

Lengde

21 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen

Lengde

15,5 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Høvra 516 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Øyangen 442 Vann, tjern Hadelandsåsene

Høvra

Moh

516 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Øyangen

Moh

442 m

Type

Vann, tjern

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere