Høvra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

516
Høvra består av øvre og nedre Høvra sæter. Ingen er i bruk som sæter idag.
Nedre Høvra sæter var rydningsplass fra 1658 da Henrik finne fikk bygselbrev fra Fogden på plassen.

Øvre Høvra blir brukt til hestehavn, inngjerdet. Tømret sæterhus og fjøs står fortsatt. Fin utsikt fra sætra.

Nedenfor sætrene er det et vegkryss som også har navnet Høvra. Det er dette krysset som er plassert på kartet som Høvra i Markadatabasen.

Høvervatnet ligger inntil vegen på vestsida av krysset.
Fortsatt sommerlig ved Høvervatnet

Foto: Erik Unneberg, 23.08.2010

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Øyangen - Høvra 13,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Sagvollen - Høvra 6,6 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Skjerva - Høvra 8 km Offentlig vei Hadelandsåsene

Øyangen - Høvra

Lengde

13,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sagvollen - Høvra

Lengde

6,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skjerva - Høvra

Lengde

8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Samarbeidspartnere