Høvra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

516
Høvra består av øvre og nedre Høvra sæter. Ingen er i bruk som sæter idag.
Nedre Høvra sæter var rydningsplass fra 1658 da Henrik finne fikk bygselbrev fra Fogden på plassen.

Øvre Høvra blir brukt til hestehavn, inngjerdet. Tømret sæterhus og fjøs står fortsatt. Fin utsikt fra sætra.

Nedenfor sætrene er det et vegkryss som også har navnet Høvra. Det er dette krysset som er plassert på kartet som Høvra i Markadatabasen.

Høvervatnet ligger inntil vegen på vestsida av krysset.
Fortsatt sommerlig ved Høvervatnet

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 23.08.2010

Samarbeidspartnere