Rundt Øyangen fra Sagvollen

Sagvollen

Foto: Amund Rasten, 27.06.2007

Turinformasjon

Lengde:

39 km

Område:

Hadelandsåsene

Gradering:

Medium

Beskrivelse

Det tradisjonsrike stedet Sagvollen er utgangspunktet. Herfra skal vi østover til Øyangen - og tilbake. Det er en fin rundtur i grovkupert terreng. Vi skal inn i et område på Hadelandsåsen som er lite besøkt.

Det er flatt og fint når vi sykler østover langs Vassbråa med sine fine raste- og badeplasser. Så går det nedover forbi Toputthytta - og deretter i bratt mote opp til Kalvlykkjehaugen. Svakt nedover til den 90 år gamle Abborputthytta, som Allmenningen holder vedlike slik den var i 1920-åra. Slik så husvære ut for skogsarbeiderne på den tida.

Rett vest for Abborputthytta ligger Finnlangen. Dette er en gammel finneplass som har vært sæter i seinere år. Nå står bare sæterhuset igjen.

Vi fortsetter på trillesti (blåmerket) ned til bilveg ved Øyangen - videre til venstre, i svak stigning opp til Hakkentjernstua. Vi er nå i Mathiesen Eidsvold Værks skoger. Østre delen av Øyangen ligger i Akershus fylke.

Vi følger Øyangens østre bredd, og setter så kursen vestover igjen. Turen går videre går i svak mote oppover, seks kilometer, til Kvernsjøputten. Her krysser vi bekken. Vi sykler i lett terreng langs store myrer og blinkende tjern fram til Sagvollen.

God tur!

Samarbeidspartnere