Skjerva

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

430
Skjerva har en lang historie tilbake i tid. Det første sagbruket ble anlagt her i 1783. Det har vært forskjellige drivere og brukere gjennom tidene. Gran almenning kjøpte sagbruket i 1907 og dreiv det i ca. 50 år.

Demningene er fortsatt intakt, det er en fallhøgde på 7 meter som ble brukt til drift av sagbruket. I dag står flishuset og saghuset med noe utstyr på østsida av elva.

Rundt sagbruket bygde de bruksberettigede opp et utall av små hytter og staller. Det utviklet seg til reine "indianerbyen". Mesteparten står i dag, og er delvis i bruk som fritidsboliger.

Det er flere småbruk rundt Skjerva som er i bruk. Stedet hadde også sin egen butikk fram til midten av 1960-åra.

I vatnet Skjerva ble det bygd en demning i utløpet for at det skulle bli nok vatn til tømmerfløytinga mot Nannestad.

En del hytter rundt Grøa måtte flyttes da Grøa ble interkommunal drikkevannskilde. Disse hyttene ble satt opp igjen på østsida av Skjerva.

I vegkrysset Skjervetråkket står ei infotavle, og øst for brua står ei kommunal infotavle.

Det er fine turmuligheter i området, både til fots, på sykkel og ski. Skjerva løypelag preparerer løyper her. Gran almenning har vinteren 2019/2020 lagt til rette for parkering ved gamle Skjerva sag.
Skjerva

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 05.09.2010

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Skjerva - Sagvollen 9,9 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva 12 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Nordre Oppdalen - Skjerva 3,8 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Maura - Skjerva 23,4 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Skjerva - Høvra 8 km Offentlig vei Hadelandsåsene

Skjerva - Sagvollen

Lengde

9,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva

Lengde

12 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Nordre Oppdalen - Skjerva

Lengde

3,8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Maura - Skjerva

Lengde

23,4 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Skjerva - Høvra

Lengde

8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Skjervemoen rundløype 5,4 km Skitur Skjerva - Skjerva

Skjervemoen rundløype

Lengde

5,4 km

Turtype

Skitur

Fra

Skjerva

Til

Skjerva

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Koperud 510 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Skjerveknatten 678 Topp, ås Hadelandsåsene
Aklangen 410 Vann, tjern Hadelandsåsene
Våja 425 Vann, tjern Hadelandsåsene
Skjervestua 422 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene

Koperud

Moh

510 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Skjerveknatten

Moh

678 m

Type

Topp, ås

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Aklangen

Moh

410 m

Type

Vann, tjern

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Våja

Moh

425 m

Type

Vann, tjern

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Skjervestua

Moh

422 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Hovsvåja - Skjerva sag 2,5 km 26.03.2024 Scooter
Skjerva sag - Fløyta - Koperud 3,4 km 26.03.2024 Scooter
Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet 6,3 km 26.03.2024 Scooter
Skjerva sag - Hesterær - Aklangen 3 km 05.04.2024 Scooter
Skytenrunden [over isen] 9,2 km 26.03.2024 Scooter

Hovsvåja - Skjerva sag

Lengde

2,5 km

Sist preparert

26.03.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Skjerva sag - Fløyta - Koperud

Lengde

3,4 km

Sist preparert

26.03.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet

Lengde

6,3 km

Sist preparert

26.03.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Skjerva sag - Hesterær - Aklangen

Lengde

3 km

Sist preparert

05.04.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Skytenrunden [over isen]

Lengde

9,2 km

Sist preparert

26.03.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Samarbeidspartnere