Trevatn stasjon - Åstjern

Rutenr:

290

Lengde:

27,9 km

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Type:

Skogsbilvei/turvei
Ruta starter på parkeringsplassen langs Sandbekkvegen, like ved Trevatn stasjon (på østsida av Trevatna). Skogsbilvegen tar av ved grind og planovergang på Valdresbanen. Etter 1,2 kilometer deler vegen seg. Rute 510 går til høgre, forbi Skrukli stasjon og videre til Vassenden.

Vi følger vegen mot venstre. Det skal vi også gjøre ca. 300 meter senere, når vegen deler seg igjen. Vegen går videre rett sørover gjennom Sandbekkdalen og Sytjernsdalen. Litt opp i Sandbekkdalen finner vi en liten demning som viser at det har vært tømmerfløyting i Sandbekken. Dalen har åpent skogsterreng med noen få hytter. Grimsrudsætra ligger opp i bakken etter vegkryss mot Toppåstjern.

I ca. 6,5 kilometer er det jevn stigning - vel 120 høydemeter. Vi sykler så nedover til Sytjernet. Nå er vi 11 kilometer fra start. Her går vegen i en stor sløyfe, og vi tar opp til venstre (spiss vinkel) - over Toppåsen. Fin utsikt. Så går det friskt utfor ned Gulsjølia til kryssende skogsbilveg som vi tar til venstre, nordover, forbi Søndre Gulsjøen. Bruket Gulsjølia ligger på vestsida, og her har det vært fastboende fram til 1950-årene.

Turen går videre nordover til neste vegkryss. Her tar vi til høgre forbi Nilseputten og ned til Korselva. Stort vegkryss. Her krysser vi Jotunheimstien, blåmerket. Ruta fortsetter sørover, vest for grenda Hennung, og krysser Gjøvikbanen i undergang. Videre oppover forbi Hennung stasjon og opp Bølhauggutua til vegkryss (Hennungvegen). Nå er vi 19 kilometer fra start. Her går rute 300 mellom Bleiken og Åstjern.

Det er fullt mulig å velge denne ruta videre, og det er en fin tur nordover gjennom grenda. Men vår rute går sørover til Hennung sag. Etter ca. 700 meter tar vi til venstre, og følger skogsbilvegen østover. Vegen svinger sørover forbi Vetjern. Vi sykler videre i kupert terreng, østover mot Elvekroken på Åstjernsvegen. Her går rute 296 til høgre mot Jølsen. Fram til hit er denne ruta en del av traseen for styrkeprøven MTB-rittet Trondheim - Oslo.

Vi tar til venstre og fortsetter over Kommerikemyrene, like nedenfor den nedlagte sætra Kommerike. Snart ser vi Åstjern. Herfra har vi tre sykkelruter å velge mellom videre - rute 291 går til Einavoll, rute 288 til Sønstebygrenda, mens rute 302 går til Lygna på Elkensætervegen.
Almenningshytta

Foto: Else Randi Kvåle, 15.07.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Trevatn stasjon 386 Generelt stedsnavn Gjøvik, Toten og Land
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene

Trevatn stasjon

Moh

386 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere